[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
wi hebben .ij. sc par vte den ghemene dachwan-
de
ter doot / e(nde) door moet derfachteghede v(er)zoeke(n)
e(t) gheuen onsen meyere .vi. d et elken van se-
uen
ghesuoren laten die wi daer hebben .i. d En(de)
maecht een mensche v(er)zoeken ouer al door . maer
de meyer e(nde) de late vors moeten haer recht
hebben van elken dier an marchiert . hoe dat
ne waer een v(er)zoect . dit was wetteleke v(er)cla(reert) . bi maninghen va(n) boidin keyacke(re) te dien
tiden onse meyere e(nde) bi vonnesse va(n) zeuen ghe-
zuornen
laten e(nde) bi consente va(n) der p(ri)euzen zuste(re)
e(t) broede(re) va(n) den spet(ael) e(nde) ooc bi c(on)sente va(n) ghemene(n)
laten die wi hebben te duseb(eke) . En(de) was ghedaen jnt
jaer .m.ccc. et xxxiij. sdonresdaechs na zente
lucien dach[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]