[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1390 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij laureins aerdjans Ende willem de moelne(re) Scepenen in Antwerpen maken cond dat vore ons quam willem bornecolue
naturlec sone wilen Jan bornecolfs . Ende bekende dat hi sculdich es van gherecht(er) wettegher scout broeder Jannelauwers
minist(er) des Conuents . der broede(r) vander derder oerdenen sente franciscus in Antwerpen ter Aelmoesenen behouf die
matheeus vanden bloemen voermaels besette en(de) gaf / int vors godshuys den Armen / in meerzenissen en(de) in toe doene
vander seluer aelmoesenen Elcs Jaers Eenen guldene(n) pen(n)inc diemen heet Ouden scilt goet van goude en(de) gherecht
van ghewichte / Ofte de weerde daer af in ande(re)n goeden ghelde Jaerlike(r) en(de) erflike(r) Renten Op tvierendeel vanden huis
houe en(de) gronde met al datt(er) toe hoert / daer hi nv in woent ghestaen ane de merct tantwerpen tusschen thuys datme(n) heet de Colue in deene zide en(de) de halle in dande(re) zide . Dwelke vors Een vierendeel vanden vors huyse houe en(de) gronde
met al datt(er) toe hoert / de vors willem verbonden heeft en(de) te pande gheset ouer desen vors Eenen oude scilt elcs
Jaers erflike(r) Renten / Te gheldene en(de) te betaelne van hem en(de) van sinen nacomelinghen / den vors minister die nv
es en(de) die namaels siin sal altoes t(er) vors Aelmoesenen behouf erflec en(de) eeuwelec durende alle Jare deene helft daer af te
kerssauonde Ende dande(re) helft op sente Jans dach baptisten in midden zome(re) . Jn kennessen van desen l(ett)ren bezeghelt met
Onsen zeghelen . Ghegheuen Jnt Jaer ons hee(re)n . alsmen screef . m . CCC en(de) neghe(n)tich den derden dach in Octob(er)

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]