[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 116 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle de ghene die sin ende die te com(m)ene syn Dat marie piet(er)s docht(er) was van viane heeft ghe
cocht ende beiacht wel ende wettelic jeghen Gillisse van siner dinghen . xij . s paris siaers Erfeliker
renten grote torn elken gherekent ou(er) . xij . s paris ofte de werde der af in alsulk(er) munten
alse de graue van vlaende(re)n jaerlix sal doen ontfaen van sinen tscainse ende van sine renten Ende
dit om(m)e( )eene som(m)e van Peninghen de welke marie voers gilliss(e) voerenghenomt wel en(de) wettelic
vergouden heeft ter welker renten voers marie voerenghenomt es Com(m)en ende der jnne
gheerft wel ende te wette ende heefte(re) al af ghedaen dat siere af sculdech was te doene bi wette
naer Costume ende vsage van der poert / De welke rente voers gillis voerenghenomt heeft
beset en(de) bewyst der voers marien op sin huus ende op sin Erue gheleghen in de euuerste
huneghem st(r)ate tusschen Coelaerds van ludeke huus ende Erue in deen side en(de) wout(er)s
sghents huus ende Erue in dander side . Ende es te wetene dat gillis voers ende sin oer
ofte de ghene die dit voers huus ende Erue houdende zullen sin zullen moeten ghelden marien
voerenghenomt ofte haren oere ofte den ghenen die dese Cyrog(r)aphie brinct dese voerseide
rente Emmer elkes siaers Euwelic durende telken onser vrouwen daghe lichtmesse
ofte emmer telken paesch daghe daer naest volghende vergouden te sine Ende es te
wetene ware dat sake dat dese voers rente niet vergouden en ware emmer elkes siaers
Euwelic durende telken onser vrouwen daghe licht messe ende dat Paesch dach daer
naest volghende ouer lede eer dan dat dese voers rente vergouden ware dat
dan marie voers ofte hare oer ofte de ghene die dese Cyrog(r)aphie brincht soude meughen
hant slaen ane dit voershuus en(de) Erue in allen den ghelaghen dat gheleghen es soude sin herd vast
ende naghel vast ende houdent Euwelic Paysiuelic ghelic haren ande(re)n properen
goede sonder enech mesbeuren no weder segghen van yemene alse waerbi datte(re)
gillis voers no sin oer no de ghene die dit voers huus en(de) Erue houdende soude sin ne(m)
mermeer negherande recht der ane clameren eeschen no ghec(r)ighen en soude meughe(n)
et enware bi den wille en(de) bi den consente van marien voerenghenomt ofte van haren
oere ofte van den ghenen die dese Cyrog(r)aphie brinct Hier ouer wanen heuin van
gaue(re) en(de) woute(re) de leestmake(re) scepenen van Gheroudsberghe Dit was ghedaen int
jaer dat men seit m iij C xlj den xviijden dach van der maent van maerte

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]