[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace I122p
settlement Sluis
region Zeeland (Zeeuws Vlaanderen)
Wij jan van cleyhem .f . heinrix heinric bast Jacob .f . willems scupers piet(er) zo[ne] ende lamsin wijts Scepen(en) in de sluus kennen
dat voor ons quamen als voor scepenen pauwels metten Eye ende Joncvrauwe marie zijn wijf . Ende ghauen vp in wetteliker
ghiften meester Jan stasine tsinen vryen eghindom(m)e zeuentiene . scelinghen neghene peneghen groter torn. en(de) achtiene
miten tsiaers erueliker Renten licghende ende bezet bin der cuere van der sluus an de noordzide van der hogherstrate
vp Jacob Ruebs huus ende eruachtichede der toebehorende / twelke huus ende eruachtichede wilen eer was macharis
steenwaerders / ende katelinen zijns wijfs / naesten Jans van noorduelde huus ende eruachtichede / of eenzide / en(de) ber
naerd crabs huus en(de) eruachtichede of ander zide / hier of te gheldene Elleuene scelinghen groter torn. telke(n) half
meye Ende zes scelinghen neghene peneghe(n) groter torn. ende achtiene miten telken sinte maertinsmesse in elc Jaer
eewelic ende eruelic gheduerende den vornomden meester Jan stasine ende sinen naercom(m)ers / Ende pauwels metten
Eye ende Joncvrauwe marie zijn wijf vors. die wedden ende gheloofden de(n) vors. meester Jan stasine deze eruelike
Rente vorscreuen tallen daghen te waranderne te wetten vrij quite ende onghecalengiert Jeghens elken mensche
alsomen eruelike Rente sculdich es te waranderne Jn kenness(en) der wareden hebben wij scepenen vornomt dezen
chaert(er) huuthanghende bezeghelt met onzen zeglen Dit was ghedaen intJaer ons hee(re)n alsmen screef dusentich drie
honderd achte ende tseuentich vpten andren dagh in nouembr[e]

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]