[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Brugge
repository Rijksarchief Brugge
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 7866r
Historiek
origPlace N069r
settlement Langemark
region West-Vlaanderen
[..RARGPA..]
Wie willem bauwin pauwels de stuere pieter peeke willem de corenlose ende pauwels jhanssone scepene(n) fransoys broeder
lams jn langhem(ar)ck jn dien tiden doen te weitene allen den ghone(n) die deisen chaertere partie sullen sien jof hore(n) leisen
dat jhan de poorte(re) jhanssone ende joncfauwe mergriete van hemisrode sijn wettelike wijf sijn comen voor ons jn propren
p(er)sonen ende hebben verkennet dat sie sculdech sijn en(de) elc ouer al . Rase vanden houke en(de) gillis vanden houke ghebroeders
thaerleider bouf en(de) thaerleider sust(er) ende broeder bouf viue ende dertich pont grote tor. goeder noyalre scouden ende
onvergouden te gheldene ende te betaelne den vors. Rase vanden houke ende gillis sinen broeder vors. den ene(n) van hem
leiden jof den ghone(n) die deisen chaerte(re) bringhen sal binne(n) vijf jare(n) eerst comende vanden daghe van heiden o(m)
me twelke gelt wel te gheldene so hebben de vors. jhan de poortere en(de) jonfrauwe m(er)griete sijn wettelike wijf [d]en
vors. rasz en(de) gillis sinen broeder en(de) thaerleider sust(er) en(de) broeder bouf besettinghe ydaen ende yassingneirt vp achte
ymete lants litel min jof litel meer met alle den cateilen diere vp sijn ende toe behore(n) husen scuere(n) stalle(n) bo
men draghende niet draghende en(de) al ander cateile(n) die hemleiden toe behore(n) vrye en(de) groene ertvast nagheluast
wertelvast ligghende en(de) staende roeende en(de) niet roerende jnde prochie van langhem(ar)ch en(de) onder de vierscare [?]
Ende voort sij hebbe(n)t belouet ende ywed wel en(de) noyaleke te wlcomene alsoot vors. es behouden der kennese diere
jonfrauwe kateline [ui]el gew[ai]ds vp heuet vander vors. wet . jn kennessen der waerheiden hebben wie scepene(n) vor
seit deisen chaerte(re) paertie ontfangen en(de) ouer ghenomen . dit was ghedaen jnt jaer ons here(n) als men screef
dusentich driehondert zestich ende een jn nouembre den .xxsten dach -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]