[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1347vier recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wj Jan wilmaer ende jan vanden morte(re) scepene(n) in Antw(er)pen maken cond dat vore ons quam Daneel volkaert
Ende bekende dat hi sculdech es / den Conuente der bruede(re ) vand(er) derd(er) ordenen sente franciscus in Antw(er)pen( )twintech
oude grote tornoyse tsiaers van monten tsconings van vrancrike / ende drie hinnen erflek(er) renten / En(de) daer toe Ne
gheue en(de) twintech scellinghe payments jaerlik(er) renten in paym(en)te daer men cleine penincw(er)de om(m)e copen sal telken
cheinsdaghe van sinen houe gheleghen in de nuwest(ra)te buten d(en) hameyden / ende op de huisinghe die daer toe hoert
tusschen jans boys huis ende he(re)n( )jans coluechs huis des priest(er)s gheliic dat hi daneel dien hof v(er)ceech ieghen
marien gort(er)innen tegheldene en(de) tegheuene alle jare vanden vors. danele en(de) van sinen nacomelinghen den vor-
seiden Conuente welec durende ten t(er)minne die hier na bescreuen staen / Dats tewetene de vorseide twintech
grote torn. / ende drie hinnen alle jare tekerssauonde Ende de vors. Neghene ende twintech scellinghe paym(en)ts
tsiaers / alle jare die ene helft tehalf merte ende dander helft op sente lauwereins dach / Also dat de vors.
hof en(de) huisinghe gherecht pand es / des vorseids Conuents ou(er) de vorseide erfleke en(de) eweleke rente . Jn kin-
nissen van desen lett(r)en beseghelt met onsen seghelen Ghegheuen int jaer ons he(re)n alse men screef . M . ccc .
viertech ende zeuene Op den andach van sente mertens daghe in den winter

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]