[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 50r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wij Clais stutin als poefst Ende willem vanden leene Jhan van ysenghem wouter vander strate ende henric vanden dale als scepenen Jnde stede van
Curtrike in dese tijt . Doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren sullen sien of hoeren lesen . Dat Jhan de bie es com(m)en voer ons Ende heift verkent
ende verlijt dat hi heift ghenomen teenen loyalen erueliken pachte Jeghen Jhanne vanden ackere ende kathelinen sinen wetteliken wiue haerleder
huus ende erue dertoebehoerende staende ende ligghende binden scependom(m)e vander stede van Curtrike inde heule strate onder den esch tusschen gillis
clays huus en(de) erue an deene side Ende wouter dam(m)ans huus en(de) erue an dander side . Vanden welken huus en(de) erue also voers. es Jhan de bie
voers. heift gheloeft te gheuene en(de) te gheldene elke siaers eruelike ghedurende Jhanne vanden ackere en(de) kathelinen voers. of den ghenen dei
dese p(rese)nte l(ett)ren bringhen sal twe ende twintich scellinghe paris. alslke munte van paris als ghemeenlike gaen sal inde stede van Curtrike
Jaerlix telkend aghe vanden paiemen(ten) Te gheldene desen voers. erueliken pacht elke siaers te twen paiementen Dats te wetene deerste paie
ment te sente baues messe eerst com(m)ende Ende also voert gheldende van Jare te Jare eruelike ghedurende ende ten voers. terminen . Van
den welken huus en(de) erue voeren verclaert Jhan en(de) katheline sijn wettelike wijf voers. ghinghen vte en(de) ghelensden der of wel en(de) wettelike
naer costume en(de) vsage vander stede van Curtrike te Jhans bouf voerenghenomt Ende hi Jhan voers. was dertoeghedaen en(de) derin gheer
uet wel ende wettelike naer costume en(de) vsage vander stede van Curtrike voers. Em(m)er behouden den erueliken pachte voeren verclaert
Jn kennessen van wareden hebben wij proefst ende scepenen voerenghenomt dese p(rese)nte l(ett)ren gheseghelt met onsen p(ro)pren seghels vte
hanghende ghemaect ende ghegheuen int Jaer van gratien als men screef dusentich drie hondert achte en(de) sestich den neghene
ende twintichsten dach in wedemaent

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]