[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace I125p
settlement Aardenburg
region Zeeland (Zeeuws Vlaanderen)
wJ hughe winkepaeuĀµ . gielis van hulst . Dancard dabbere . lamme
racht coen de jonghe . ende willeman boudins zone scepenen jn arden
burgh . Doen te wetene allen den ghenen die desen tsaertere sulle(n)
sien jof horen lesen . Dat vor ons quam . Jacob grubbe de clerc meest(er)
Jacob grubs zone. Ende gaf wettelike ghifte . Jacob goethibure
Jan goethibuers zone van tween ende tseuentech roeden lands . lijch
telijc meer jof min . ligghende tusschen Jacob goethibuers thune
voerseid of een zide . ende clais teils lande of ander zide . vri land
ende quite land . ende hi ghelouet hem te wette te warendeerne
tieghen helken mensche . Ouer zijn vrie eghin goet . Jn kennessen
van deser dinc . so hebben wi scepenen vornoemt desen tsaertere
ghezeghelt met onsen zeghelen huuthanghende Dit was ghe
daen jnt jaer ons heren als men screef .M.ccc. ende achte vp
Sinte symoens ende jnden hauonde -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]