[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 1329r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepen(en) van aelst Willem de Ghier . En(de) seghere de hoedemakere .. Maken cont en(de) kinlec allen den ghene(n) die
dese lettren selen sien of hoeren lesen .. Dat jonfr kateline meester philips dochter was van Erpe heeft ghecocht en(de)
gehcreghen wettelec en(de) redenlec en(de) wel uergouden jeghen Gillise tsionken en(de) jeghen lijsbetten siin wiif viue scellin
ghe en(de) sesse pen(n)inghe parisise tsiaers e(r)ffeliker renten eenen ouden groten Coninx tornoisen en(de) twalef pen(n)inghe
of de waerde daer af in andren g[oe]oeden paiemente Te gheldene jonfr katelinen vorseit alle jare erffelec duren
de telken alre heleghen messe En(de) hier af vallet teerste paiement te alre heleghen messe alse men scriuen sal der
tienhondert en(de) dertech en(de) alsoe vort erffelec durende En(de) dese vorseide rente soe heeft Gillis en(de) siin wiif vorseit
beset en(de) bewiist wettelec na sede en(de) na costume van der port van aelst op hare huus en(de) op hare erue staende en(de) ghe-
leghen jn de pontstrate tusschen jan poeliaerts en(de) piet(er) mulaerts / vort es te wetene dat jonfr kateline vorseit
heeft gheconsentert en(de) gehwillecort met voghede dat de viere scellinghe en(de) de sesse pen(n)inghe van deser vorseider
renten na haren liue selen hebben en(de) heffen erffelec durende de jonfrouwen van den houe van sente katelinen
van aelst en(de) de twalef pen(n)inghe selen gaen te haeltert te haers vader jaerghetide / vten vorseiden bewise
erffelec durende .. Jn kinnessen der waerheit hebbe wij scepen(en) voerghenoemt dese lettren gehseghelt vthanghede
met onsen zeglen jnt jaer ons he(re)n doe men screef dusentech driehondert en(de) neghenentwintech tsondaechs
na sente luucs dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]