[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Abdij Merkem
idno 94r
Historiek
origPlace H084p
settlement Veurne
region West-Vlaanderen
Wij Joos Veyse ende symoen van polinchoue Scepen(en) ende Ceur(iers) van veurneambocht doen te weiten(en) allen liede(n) . dat
jan masin salediins zone als wettelike in de steide van mer vrauwen der abedesse en(de) den conuente vande(n) clooster
van merchem up den dach van heiden es comen in ghebanre vierscare met enen wetteliken taleman en(de) deide to
ghen en(de) leisen eenen chaerter van veertich scellinghen paris. siaers eeweliker Renten beset en(de) gheassigneirt up
drie ghemeite(n) lands litel min of meer die men nomt de pitmaet / ligghende inde prochie van auencapelle
en(de) noch up drien andren ghemeite(n) lands litel min of meer / die men no[o]mt de croecmaet Jn der maniere al
so de vors. chaerter claerlike wel verclaerst Ende de vors. Jan in de name van mer vrauwen en(de) den Conuente vors. be
gheerde te zine ghedaen ten assignemente om dat men heml. dan of tachter es van verleide(n) payement(n) also hi zeit
twelke assignement hem al wettelike an ghewijst es bij maninghe(n) vande(n) heere en(de) bij vonnessen van der wet om
dat te notene ende te plotene tamelike ende weiselijke te zer Rechter note en(de) met der buten toter tijt dat men
dan of al scadeloos sal hebben gheheiuen alle payemente(n) ende achterstellen van verleiden daghen vander vors.
eeweliker Rente ende dan of den gronders goede loyale Rekeninghen doen / wanneer datmens an hem beghere(n) sal
Jn kenness(en) van wareiden hebben wij scepen(en) en(de) Ceur(iers) vors. onse zeiglen ghehanghen an deise l(ett)ren ghedaen Jnt Jaer
ons heren .m.CCC. twee en(de) neighentech up den eersten dach van oustmaend ...


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]