[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 100 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle de ghene die sin en(de) die te c(o)m(m)ene Dat trude slauxs claus dochter
was van sente marien herde heeft verkint ende verlijd dat soe es sculdech wette
liker scout / mire vrouwen der prieusen ende haren c(on)uente van den hospi
tale van gheroudsberghe . xl . s ouder grot(er) Coni(n)x torn elken ouden
groten Coni(n)x torn gherekent ou(er) . j . s ofte de werde der af in ande(re)n
munten . Ende die te heffene en de hebbene mire vrouwen ende de Couente
voers soe wanner dat trude voerenghenomt sal sin ghegaen van liue ter
doet . Ende hier ouer soe heeft hare de voers trude bewijst en(de) in handen
gheset al dat goet dat soe heeft ofte hebben mach soe waer dat gheleghen es
ofte gheleghen mach sin binnen poerten ofte der buten . Hier ouer waren
lieuin van gauere scepene van gheroudsberghe ende jhan Cornut
ghezuoerne . Dit was ghedaen jnt jaer dat men seit . m . ccc . xxxviij . in s(ente)
lauwereins auonde

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]