[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Mechelen
repository Stadsarchief Mechelen
collection OCMW Mechelen
idno 5144r
Historiek
origPlace K830r
settlement regioMechelen
region Antwerpen
Wii scepene(n) van den houe van beffere ghemeenleke Doen cont allen den ghene(n) die dese lettre(n) selen sien en(de) horen lesen / Dat come(n) es vore ons en(de) vore miere vrouwe(n)
drossate van mechelen / willem van beuere(n) en(de) heeft bekint dat hi vercocht heeft wetteleke en(de) wale Janne van beuere(n) sine(n) broedere dertich scellinghe
tsiaers erfelecs chins ghemeins payments / op een stucke lands / dat geleghen es in de prochie van zellaer / en(de) es geheten dauerechte op dene side tusschen
miins her jans lant van rogbroec riddre / en(de) op dander side tusschen aert goetheins lant gheliic dat ment hout van miere vrouwen voreghenoemt
te gheldene en(de) te gheuene van den vorgheseiden willemme en(de) sire hoer en(de) nacomelinghen / den vorgheseiden janne en(de) sine(n) hoer en(de) nacomelinghen dese voregh
dertich scellinghe altoes dene helft te kersauonde en(de) dander helft telcken sente jans messe in midden somere daer na volghende / welc lant de voregheseide wille(m)
bi manessen sdrossaten en(de) bi onsen vonnesse / in den hande des drossate(n) op drouch en(de) verteechts alles dies rechts dat hiere an hadde of hebben mochte / en(de) dat
te des voreghenoemts jans behoef en(de) sine(n) hoer en(de) nacomelinghen . En(de) gheloefde de voregheseide willem den vorg janne waerscap jaer en(de) dach / welcken
dinghen dus ghedaen de voregh drossate bi siere maninghen en(de) bi onsen vonnesse jn dede en(de) in erfde / desen voreghenoemden janne jn dit vorghenoemde
lant / welc voregh lant de vorgh jan bi manessen sdrossate(n) en(de) bi onsen vonnesse weder bekinde den voreghenoemden willeme op dese vorghenoe(m)de
dertich scellinghe tsiaers / altoes behouden iegheliken sine(n) rechte / Dit es al ghesciet bi manessen sdrossaten diere op sculdech was te mane / en(de) met wiisdoeme
derre vorghenoemder scepene(n) diere op sculdich ware(n) te wisene al datter toe sculdich was te ghesciene met ene(n) rechte en(de) met ene(n) vonnesse / En(de) wii sce-
pene(n) voreghenoemt om dat ons dese vorseide dinc cont en(de) kinlec es en(de) gheen poent van rechte achter ghelaten en es en(de) om de merre sekerheit soe hebben
wii dese ieghewaerdeghe lettre(n) bezeghelt met onsen ghemeine(n) seghele jn kinnessen der waerheit / Dese lettre(n) ware(n) ghemaect jnt jaer ons heren doe men
screef dusentich driehondert en(de) viue en(de) viertich tsaterdaghes na sente jans baptisten dach in midden somere .

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]