[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
kenlijc zij allen lieden dat gillis de meyere heeft ghecocht jeghen mergrieten gillis gad(er)mins wedewe / een herue mette(n) kateile(n)
diere op staen / ligghende te pamele op de schelde / daer me(n) gaet ten hamme waert / dat men seid de tichelrie / tussche(n) m(er)grieten
huse en(de) herue vorseid an deene zide ter kerken waert va(n) pamele / en(de) jacops correelmakers huse en(de) herue an dandre zide ten
ham(m)e waert / Om(m)e .iiij. sc en(de) .ix. d gro torn vlaend(er)scher mu(n)te Elx siaers erfeliker Rente(n) der vte gaende en(de) vallende telke(n) kersauo(n)de En(de) op dit vors
herue so moet gillis vorseid binne(n) desen zelue(n) jaere een hws doen zetten / dat wert moet wesen .iij. lib gro torn mu(n)te vorseid
En(de) mids desen so heuets m(er)griete vorseid ghewuerpt en(de) hare ontheerft va(n) desen vorseide(n) herue / en(de) gillise vorseid der jn
gheerft wel en(de) wettel(ike) en(de) ghelooft waerscap jaer en(de) dach na wet vsage en(de) costume van der vriheden van auden(ar)de en(de) van
pamele jn ken(n)essen der waerheden / So hebben wij fransois crupen(n)inc coelaerd loedemare en(de) Oliuier va(n) huerne alse schepene(n)
in audenaerde dese p(rese)nte cyrog(ra)phie ghezeghelt elc onser met zine(n) p(ro)pren zegle hwthanghende Dit was ghedaen jnt jaer
ons hee(re)n als me(n) screef .xiij. en(de) .lxxxviij. den .xiiij. ste(n) dach van aprulle


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]