[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O598r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
Dat moeten weten alle die sijn Ende selen sijn . dat jonfrouwe katerine van zeghelsem en(de) jonfr jane hare zuster hebben op thuus en(de) op
deerue dat jan wayenberch hout dat gillis zwakaerts was dwelke staet jn de baerstrate .vj. s paris tsiaers heerffeliker Renten
heerfelike en(de) ewelike staende . vort es te wetene dat dese Rente valt te gheldene jn onser vrouwen daghe jn maerte / Vort so es te wetene
dat bede de jonfr voren ghenoemt hebben .iiij. s paris tsiaers heerfelike en(de) ewelike staende op huus en(de) op deerue dat arent hannaerts
was dat nv hout arent doernart de welke .iiij. s paris vallen te gheldene te kersauonde naest com(m)ende es en(de) also vort volghende van
jare te jare herfelike en(de) ewelike staende En(de) die lancst leeft van jonfr katerine(n) vors en(de) hare(r) zuster die hout dese vors .x. s paris gheel
also langhe also leeft En(de) naer haerer beeder lijf so comen si den armen van pamele En(de) ware also dat men jn ghebreke ware van
gheldene van deser vorseider Renten ten daghe vors ghelijc dat vorscreuen es / so mochte jonfr katerine vors of hare zuster of de bringhere
van deser cyrographen hare hande slaen an de huse en(de) an deeruen alse an haer proper goet behouden sheren rechte . Orconde der janne
van der haghe en(de) der janne den penemakre alse ghesworne jn pamele En(de) gillis de cueninc alse heeruachtich / dit was ghedaen jnt
jaer ons heren als men screef .m.ccc. ende .xlix. jn sente marien maegdaleenen daghe


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]