[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace I122p
settlement Sluis
region Zeeland (Zeeuws Vlaanderen)
WJE hughe .F . jans boudzoete F. Gillis . lambrecht F. wout(er)s willem van ghits willem van praet ende
hughe de moor Scepenen in de sluus kennen dat vor ons quamen als vor scepenen margriete de weduwe
jan veynoots . jan de suut en(de) Cateline zijn wijf . en(de) ghauen wettelike ghifte janne van Cleyheme te zinen
vryen Eghindom(m)e van . twaleue peneghen groter tornoizen ende twintich miten . siaers . erueliker Rente(n)
Dats tewetene vp lamsijn . uinckstaelsµ huus en(de) erue zesse peneghen grot. torn. en(de) twintich miten en(de) vp piet(er)s
weeldighen huus en(de) Erue zesse peneghen grot. tornoisen Deze welke vornomde husen en(de) Erue der toe
behorende staen en(de) leecht binnen der Cuere van der sluus teen an tander an de westzide van der
brabanders strate alre naest arnoud boots huus of eenzide en(de) marien piet(er) oliblox weduwen huus alre
naest of andre zide / ende es tewetene dat men deze vornomde Eruelike Rente betalen zal den vors.
Janne van cleyheem telken sinte piet(er)s inghaende ouste in elc jaer ewelike en(de) eruelike gheduerende
Ende ghelouedenze en(de) weddenze hem tallen daghen tewarandeerne vry quite en(de) Onghecalengiert
Jeghens elken mensce alsomen Eruelike Rente sculdich es tewarandeerne . Jn kennessen van deze(n)
dinghen hebben wie Scepenen vornomt dezen chaerter vuthanghende beseghelt met onsen zegle(n)
Dit was ghedaen Jnt Jaer ons heren als men screef .m(°).CCC(°). twee en(de) viertich vp den elleusten dach
van aprel


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]