[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Mechelen
repository Stadsarchief Mechelen
collection OCMW Mechelen
idno 5334 recto
Historiek
origPlace K789r
settlement regioWaarloos
region Antwerpen
Cont si alle den ghenen die dese lette(re)n selen sien en(de) hoeren lesen dat comen es vore her w(i)ll(e)m van bercheem ridde(re) en(de) vore een deel van
sinen mannen adaem va(n) craynem en(de) v(er)lijdt en(de) bekent dat hi v(er)cocht heeft wittelec en(de) wel om(m)e eene sum(m)e va(n) ghelde die hem
volcomelec en(de) al v(er)gouden es ioncfrouwe droemen her willems natuerlec docht(er) van berchem twee sist(er) rogs tsiaers te haren liue
en(de) met langhere goeden cutsbare(n) rogghe elc viertele in vierpenninghen paym(en)ts na den besten te betalene en(de) te leuerene
binnen mechele metter mechelscher maten tallen kersauonden ombeghrepen tonser vrouwen daghe t(er) licht-
missen waer de vors droeme wille binne(n) mechele op also selken pant alse adaem va(n) craynem houdende es vanden he(re)n
van berchem te leene dat es te v(er)stane drie buenre lans opt hoghe velt bider kerken te waerloes en(de) op eene(n) beemt heet de
groet beemt en(de) een beemdeken heetet tghemeyne beemdeken neuent drie horet stucke gheleghen onder hem beyden
seuen vierendeel groet luttel min ocht meer en(de) waert datme(n) desen vors pacht niet en betaelde noch en gaue
te desen vors daghe so mach ioncfrouwe droeme vors alle daghe v(er)teeren twee oude groete des coninx munte
va(n) vrankerike sonder mindernisse der prinsepael scout tot dier tijt dat si betaelt es En(de) hier toe es ghesciet
al datter sculdech was toe te ghesciene metten vonnisse en(de) metten rechte en(de) en gheen poent va(n) rechte acht(er)ghelaten bi manissen
tshe(re)n dier sculdech was op te maenne en(de) bi wijsdoeme der manne dier sculdech waren op te wisene en(de) ware dat sake datmen
desen vors pacht en(de) teere niet en betaelde van iare te iare so soude ioncfrouwe droueme vors hare hant slaen ane desen vors ander
pant ghelijc dat een vonnisse wisen soude En(de) hier was ouer en(de) mede ian van bute(n) alse man en(de) ian vanden brande alse man
En(de) wij manne dat wij hier ouer en(de) mede gheweest hebben en(de) ouer mids bede en(de) v(er)suec va(n) beyde den p(ar)tien so hebben wij
manne onse zeghele uethanghende ane dese lette(re)n ghehanghen En(de) ic adaem van crayne(n) omme dat ic de vorwaerde goet
vast en(de) ghestade houden wille so bidde ic minen lieuen he(r) her willem van berchem ridde(re) dat hi sine(n) zeghel ane dese
lette(re)n hanghen wille metten minen en(de) metten mannen Jn kennissen [der] waerheit Dit was ghedaen jnt jaer
ons he(re)n alsemen screef . m . ccc . lxxvii . sestien daghe in mey

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]