[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 055r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij Scepenen van aelst willem vanden [n]neste ende heinrijc van op de beke doen te wetene allen lieden dat achte
spikelboers heeft ghecocht ende ghecreghen wetteleke redeleke en(de) wel vergouden tsieghen katherine(n) . Jan vertech
ponds dochte(r) sestien grote tornoyse elx siaers erffeleke(r) renten Te gheldenne en(de) te betaelne deen acht grote
elcs siaers telken kerssauonde . dande(r) acht gro na de dood van janne vertechponde elx siaers oec telken kers-
sauonde en(de) de uorseide erffeleke rente also sij voren ondersceden es al vergouden te sine met ghereeden ghelde
achten uorseit haren hoire of nacom(m)ers ten daghe vornoemd elx siaers Euwelec en(de) erffeleke durende
en(de) dat met also zulken ghelde als dan ghinghe en(de) gane wesen sal En(de) dese uorseide sestien gro erffelekere
rente(n) deen acht gro . vort an heffende dande(r) acht gro . na de dood van janne vertechponde soe heeft kather
vornoemd wetteleke gheassingneert beset en(de) bewiist en(de) met voghde up de stede met huusen en(de) erue die
janne van somerghem Jan godelieuen sone nv toe hort staende en(de) gheleghen in de zoutstrate tusschen
Janne den crane swaghemakers huus en(de) erue an deen side ende alisen der wascherssen huus ende erue
an dander side de welke rente kather uors toe qua(m) inghedele vander dood van hare moed(er) mids dien dede
daer toe al dat soe daer toe sculdech was te doene en(de) met voghde . Om achten spikelboers uors haren hoire
Of nacom(m)ers de uorseide erffelke re(n)te an tvorseide bewijs in al dier maniere(n) alsoet vore(n) Ondersceden s die
daeran te verhaelne en(de) te verrekenne elx siaers Euwelec en(de) erffeleke durende . Ende alle dese dinghe(n) ware(n)
alle wetteleke ghedaen . bij al dien datter toe behorde en(de) men sculdech was te doene na sede vsage en(de) costume
vand(er) poort van aelst Jnkennessen van welke(n) dinghen wij scepen(en) vorghen ter beden en(de) versouke va(n) p(ar)tien
hebben dese l(ett)ren gheseghelt met Onse(n) propren seglen wthanghende int Jaer Ons he(r)en als me(n) screef du
sentech driehondert vierenzestech den seuentienden dach in meye

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]