[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Mechelen
repository Stadsarchief Mechelen
collection OCMW Mechelen
idno 5030 recto
Historiek
origPlace K830r
settlement regioMechelen
region Antwerpen
Ane alle den ghenen die dese lettre(n) selen zien en(de) hore(n) lese / scepene van beffere ghemeenliic saluut met kennessen der
waerheit / wi doen te wetene / Dat vor den drossate eere machteger vrouwen / vrouwe sophye / vrouwe van ghelre
en(de) vor ons comen es / pet [?] van den putte die zone wilen was arnouts van den putte / En(de) heeft op gedrege(n)
bi manessen des vorgenoe[m]ds drossate(n) / en(de) met onsen vonnesse jn des vorgenomds drossate(n) hant / een half
buenre boschs lette min / dat gelege(n) es in den morterter / dat men houdende es van mire vrouwe(n) van gelre
vorgenoemt / En(de) verteech die vorgenoemde pet(er) van den putte / van den vorgenoemde(n) bossche / va(n) alde(n) rechte
dat hire ane hadde ocht hebbe(n) mochte / mette(n) halme te jans behouf die me(n) heet rase / en(de) te sine oeyr en(de)
nacomelinghe(n) behouf / En(de) geloefde die vorgenoemde pet(er) van de(n) putte te jan raes behouf van desen dinghe(n) w(aer)
scap / jeghen yegeliken alse me(n) sculdech es en(de) plegt te doene / welke dinghe(n) aldus gesciet die vorgenoemde drossate
bi sire manessen en(de) met onsen vonnesse / jn dede jn eruede / den vorgenoemde(n) janne rasen / jn dit vorgenoemde
bosch / geliic dat boue(n) gescreue(n) staet / jn alle die(n) rechte dat tote hare come(n) es / erflike te besittene / En(de) omme
dat dit seker es en(de) waer / [?] hebbe(n) wi scepene vorgenoemt dese lettre bezegelt met onsen gemeine(n) zegele
Dit gesciede jnt jaer ons [h] eere(n) doe(n) men screef . m . CCC . en(de) . xxv . des sat(er)dags vor sente andries dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]