[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
Dat moeten weten alle die zijn Ende selen zijn dat der goessin rikeman heeft verkent ende ghegheuen den hospitale van auden(aerde)
naer zijn lijf al de hiltwinningghe die hi heeft ligghende binnen der prochien van zinghem in wat manieren dat soe gheleghen es Ende
ware alsoe dat hiemen den vorseiden hospitale onghebruuc dade ofte wilde doen van der vorseider hiltwinning
ghen
in deele ofte in al / so heeft der goessin rijcman vorseit verkent alse van goeder scult en(de) ghegheuen den vorseiden hospitale
.C. lb paris Ende die so heet hi bewijst met voegde te hebbenne en(de) te heffenne den vorseiden hospitale / op al tgoet dat hi heeft
ligghende binnen der prochien van haspre / van zinghem / van huerne en(de) van lede . Or(conden) der gheerart wauel alse schepenne in
auden(aerde) / ende der goessin bloc / ende martin van der marken alse heruachteghe . Dit was ghedaen jnt jaer ons heeren .m.ccc.
ende .xl. ten jnghane van der maent van aprulle


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]