[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 075r
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Wy wout(r)e van der Gracht Jhan vlieghe rase de haghemut(r)e Jhan minne Claerbout de meyer Gillis
tsculfin Ende Jhan de seluersmet .. Scepenen van gheroudsberghe Doen te wetene en(de) maken kenlic allen
den ghenen die desen Chart(r)e zelen sien ende horen lesen Dat yde Jhans scoutheten dochter heeft
ghecocht en(de) beiacht wel en(de) wettelike Jeghen den her Jhanne van der meulen . bi den wille en(de) bi
den Consente van allisen siere moeder tualef schellinghe Ouder zuart parisise siaers Erfelik(er)
renten Euwelic Durende enen Ouden Groten Coninx torn Ouer tualef pe[nin]ghe parisise Ofte
de werde der af in and(r)en munten .. Ende dit om(m)e ene som(m)e van peninghen de welke yde voers den
her Jhanne vorenghenomt wel ende wettelic vergouden heeft . De welke tualef schellinghe voers
der Jhan vorenghenomt heeft beset en(de) bewyst der vors yden op sin huus en(de) op sin Erue in allen den
ghelaghen dat gheleghe(n) es in De brugst(ra)te tusschen louwereins van boute huus en(de) Erue Jn deen side
Ende Claus Cupers huus en(de) Erue Jn dander side .. Ende es te wetene dat der Jhan van der meulen
voers Ofte sin oer zullen moeten ghelden yden voerenghenomt Ofte haren oere dese voers tualef
schellinghe parisise Emmer elks siaers Euwelic Durende telken kersauonde Ende es te wetene
ware dat zake dat dese vors rente niet vergouden enware Emmer elkes siaers telken kersauonde
ende dat dene rente dand(r)e hacht(er) aelde dat dan de vors yde Ofte hare oer soude moghen hare hant
slaen ane dit vors huus en(de) Erue in allen den ghelaghen Dat gheleghen soude sin h(ert)vast en(de) naghel
vast en(de) houdent Euwelic paysiuelic ghelic haren and(r)en prop(r)en goede sonder enech verbeuren no
sonder enech weder zegghen van yemene als waer bi datt(er) der Jhan voers no sin oer nem
mermeer negherande recht der ane Clameren eeschen no ghecrighen en mochten en ware bi den
wille en(de) den consente van yden vorenghenomt Ofte van haren oere Jn kinnessen van ware
den soe hebben wy Scepenen vorenghenomt desen Jeghenwoerdeghen tscaert(r)e doen bezeghe
len met den conter sayel[e] van Onsen scependomme hute hanghende bi der beden en(de) bi den
versouke van beden den partijen vors De welke Chart(r)e was ghemaect en(de) ghezeghelt Jnt
Jaer ons he(re)n als men screef Dusentech driehondert en(de) dertech sat(er)dachs naer kerstdach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]