[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1323 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement antwerpen
region Antwerpen
Wi jan bode en(de) Gherard van wisplaer / scepenen in Antw(er)pen maken cont / Dat vore ons
quam jacob van zele / sone damaes van zele / En(de) bekinde dat hi om ene sum(m)e ghelds die
hem al v(er)gouden es / v(er)cocht heeft wetteleke janne dien m(en) heet / noutssone dat Seste ghe
deel van den huise ghestaen opden hoec vand(er) e[u]ens[c]al[c] st(ra)ten bid(er) marct naest den huise dat
m(en) heet die jnghel met alden rechte dat hi houdende was ane den gront en(de) me dat daer
toe behoert ghelijc dadt hem v(er)starf van doede sier moed(er) . En(de) dat gheloefde de selue jacop te
waerne den vorseiden janne jaer en(de) dach jeghen alle de ghene die terechte com(en) willen .
En(de) ware van deser warnessen enech ghebrec inden vorseiden jacoppe dat gheloefde te vol
doene damaes van zele sijn vader / alse gued borghe . En(de) de vorseide jacop gheloefde van
deser waernessen scadeloes en(de) cum(mer)loes te houdene sinen vad(er) vorseit . Jn kinnessen van desen
lette(re)n bezeghelt m(et) onsen seglen . Ghegheuen int jaer ons he(re)n alsm(en) screef . m . ccc en(de)
drie en(de) tuintech des maendaegs vore sente jans dach in midden some(re)

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]