[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Brugge
repository Rijksarchief Brugge
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 2567r
Historiek
origPlace H014p
settlement Damme
region West-Vlaanderen
Jacob vanden stene ende jhan de wite wie Scepenen inden Dam doen tewetene hem allen
die dese lettre Sullen sien iof horen lesen Dat vor ons cam als vor Scepenen riquaerd de stier
onse portre alse wettelijc voghet van claise ende van pieterkine lammin killes kindren ende he
uet ghedaen siin consent ende sinen wille als voghet ten cope van enen sticke lands dat ghele
ghen es bachen chaertereusen . Ende aldaer so gaf riquaerd vorseit macht gielise . F. euerboude
als den andren voghet vanden kin[dren] vorseit ende maroien de[..] [e]n moeder vte te gha
ne ende ghifte te gheuene vanden vorseiden lande . ende riquaerd vorseit ghelouede te houdene
vast ende ghestade so wat dat sie bede doen sullen metten lande vorseit Jn kennessen van desen
dinghen hebben wie Scepenen vorseit dese lettre beseghelt met onsen zeglen vutanghende
Dit was ghedaen svridaghes na Sinte martins daghe inden wint[re] int iaer ons heren
als men Screef .m(c). drie hondert ende twintich -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]