[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 37r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepenen van aelst / Gillis drigghe / Ende Coliin van den houe / doen te wetene allen lieden / dat Cateline pieters docht(er)
was van der slaect moet hebben sij ende hare na comers ende heffen elx Jaers twalef grote siaers vlaenderscher munten er
feleker Renten van den zes scellinghen gro die pieter van der slaect en(de) kateline siin wiif hadden . vp eene stede huus ende
erue ghestaen ende gheleghen in de nustrate . neuen willem woytiins huus ende erue ane deen side / ende Jans van Cherscamp
scoemakers ande dander side . Ende op drie cameren metten erue / neuen de vors stede gheleghen / en(de) dese vors / twalef scellinghe
par altoes heffende Jaerlix in minderinghen van den vornoemden zes scellinghen gro erfeleker Renten / welke vors twalef scellinghe
erfeleker Renten de voernoemde Cateline pieters docht(er) van der slaect vors sal heffen deene helt telken kerssauonde . ende dander
heelt telken sente jans messe in midden zomere eeweleke duerende sij ende hare nacomeren gheliic dat de vors zes scellinghe gro
vors vallen te gheldene / Ende wel es te wetene / dat Cateline / pieters wiif was van der slaect / nu ter tiit jans Roelof wetteghe
wiif en(de) der voerseid(er) Cateline(n) stiemoed(er) / moet hebben ende behouden de zes scellinghe par siaers van den twalef scellinghe(n) voers in
bileuinghen van der doot van pieteren van der slaect was / haren wetteghen man was / en(de) wanneer dat sij es ghegaen van liue ter
doot so sal kateline pieters docht(er) voernoemt de voernoemde twalef gro sij ende hare nacomeren hebben ende heffen elx jaers
al gheheel telken daghe en(de) termine vorscr Jn kennessen der waerheit ende wat beden Ende versouke van partyen so hebben wij
scepenen vorgh dese l(ett)ren gheseghelt met onsen propren zeglen wthanghende Jnt Jaer ons heeren alse men screef dusentech
driehondert ende eenenzeuentech den eenentwintichsten dach in aprille

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]