[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
kenlic zij allen lieden dat steuin van ysenghem die men heet breydel Ende allice siin wetteleke wijf hebbe(n) ghecocht bi goeder ghetrouwer vorworde(n) sond(er)
fraeude en(de) malengien jeghen janne van der haghe wouters van der haghe zone was Ende marien sine(n) wetteleke(n) wiue Eene erue in al der ghelaghe(n) dat soe ghe-
leghen
es ligghende bute(n) der Eynpoerte(n) tauden(aer)de jeghen tgroete waterschep met .ij. sc par telken onser vrouwe(n) daghe lichtmesse siaers erffelek(er) renten vte
gae(n)de stappen(n)ants steuine en(de) allice(n) vors haerlieder hant / der an te slane / Om(m)e eene zekere lijfrente van .vj. sc gro torn nieus staercxs ghelts vlaend(er)sch(er)
munte diere steuin en(de) allice vors of haere naercom(m)ers de(n) vorseide(n) jan(n)e en(de) marie(n) voert an elcx siaers af zelen moete(n) betale(n) also langhe als de lancxst
leue(n)de van jan(n)e en(de) marie(n) vors leue(n) sal. Ende telken te betaelne dat de payeme(n)ten der af vallen zelen jnt ghelande den vlaend(er)sche(n) nobel payement
doende ouer .vj. sc gro torn der munte(n) vors Ende te gheldene te(n) twee(n) payeme(n)ten elcx siaers daer deerste payeme(n)t .iij. sc gro torn af vallen zele(n) te betaelne
te sente bauesdaghe jnt jaer m.ccc. en(de) .xcj. En(de) dander payeme(n)t iij. sc gro torn te betaelne te half maerte noch jnt selue jaer vors der naest volghe(n)de
Ende alsoe voert te betaelne telken sente bauesdaghe en(de) telken half maerte van jare te jare achter een veruolghende also langhe als de lancxst leuende
va(n) jan(n)e en(de) marie(n) vors leue(n) sal. De lancxst leuende van janne en(de) marie(n) vors elke dagheraet van elken sente bauesdaghe en(de) van elke(n) half maerte
ghebidende die gheuallene payeme(n)ten hebbende en(de) heffende gheel en(de) wel es vorwordde dat steuin vors op de vors erue een huus moet setten wel
weert wesende .iij. lb gro torn der munte(n) vors of beter wlmaect siinde binne(n) de(n) eerste(n) jare naer de date van deser cyrog(ra)phien En(de) al ghinghe dat
vorseide huus af bi ongheualle of anders / so moet steuin vors also goet een huus of beter op de vorseide erue setten en(de) dat der op of also goet abboet
houde(n) stae(n)de also langhe als de lancxst leue(n)de van janne en(de) marien vors leue(n) sal. Ouer de welke vorseide lijfrente en(de) ouer alle de vorwordde(n) vorscre(uen) hem jan van der haghe vors en(de) marie ziin wetteleke wijf vors met hem als met hare(n) wetteleke(n) ma(n) en(de) voegt hemliede(n) van d(er) vorseid(er) erue(n) wette-
leke
onthuut en(de) ontheruet hebbe(n) En(de) doe ware(n) steuin en(de) allice vors in de vors erue wel en(de) wetteleke gheheruet En(de) jan en(de) marie vors hebbe(n) steuine
en(de) allicen vors van der vorseider erue(n) belooft te doene waerscheep jaer en(de) dach naer costume en(de) vsaedge van der vryheden van auden(aer)de En(de) dese vorseide
lijfrente en(de) alle de vorwordde(n) in al d(er) maniere(n) vorscreue(n) die hebben steuin en(de) allice vors ouer hemliede(n) En(de) voert ouer haerlieder oer en(de) naercom(m)ers ghe-
brake
haers belooft beset en(de) bewijst wetteleke den vors jan(n)e en(de) marie(n) vors wel te betaelne en(de) al te wldoene te hebbene te jnnene en(de) te v(e)r(r)eekene
op de vorseide erue met al datter op es en(de) wese(n) sal eertvast en(de) nagheluast En(de) voert op al dat goet erue(n) en(de) Catteilen dat steuin en(de) allice vors hebbe(n)
en(de) hebben moghen waert ghestae(n) ofte gheleghen es Eist binne(n) der vryheden van auden(aer)de ofte der buten in so wat heerscheep dat wese(n) mach de(n) bringhe(re)
van deser cyrog(ra)phien machtich wesende de vors lijfrente te jnnene en(de) te v(e)r(r)eekene als soe valt en(de) alle vorwordde(n) vors te doe(n) wlcom(m)ene jn al der ma-
nieren
vorscreue(n) te jants en(de) marien bouf vors ofte scgheens bouf diere lancxst leue(n)de sal siin van hem beeden. jn kennesse(n) en(de) oerconschepe(n) der
waerheden So hebben wij franss(ois) van der crayen coellaert lodemaer En(de) jan lodewijcx alse schepen(en) in auden(aer)de dese prese(n)te cyrog(ra)phie ghezeghelt
elc onser met sinen zeghele vte hanghende dit was ghedaen op den .xv.ste(n) dach in braecmae(n)t jnt jaer ons hee(re)n als me(n) screef .m.ccc. en(de) xcj.


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]