[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 165 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle de ghene die siin ende die te com(m)ene siin dat symoen de pel[t] heeft ghecocht ende beiaecht . wel ende wettelic jeghen woute(re)n
halfstene(n) . xv . s paris siaers Erfeliker renten alsulker paris alse min he(re) van vlaende(re)n jaerlix zal doen ontfaen van sinen tscainse
en(de) van siere renten te gheroudsberghe Ende dit om(m)e Een som(m)e van penni(n)ghen dewelke symoen voers woute(re)n voerengheno(m)t wel ende
wettelic vergouden heeft t(er) welker renten voers symoen de pel[t] voers es com(m)en ende der jnne gheerft wel ende te wette ende
heefte(re) al af ghedaen dat hi der af sculdech was te doene bi wette naer costume en(de) vsage van der poerd de welke rente voers wout(er)
halfsteen voerenghenomt heeft beset en(de) bewyst den voers symoene den pel[t] up siin huus en(de) up siin Erue in allen den ghelaghe(n)
dat gheleghen es in de bruxscate tusschen jans scrinmakers huus en(de) Erue in deen side en(de) arents bot(er)pots huus ende Erue in dand(er)
side de welke rente voers wout(er) halfsteen voerenghenomt en(de) siin Oer ofte de ghene die dit voers huus en(de) Erue houdende soude siin
zullen moeten ghelden dese voers rente symoene den pel[t] voerenghenomt ofte siin Oere ofte den ghenen die dese Cyrographie
brinct Emm(er) elkes siaers Euwelic duerende telken jans mess(en) ofte Emm(er) telken sente piet(er)s daghe in gaende van Ouste daer
naest volghende vergouden te sine Ende ware dat sake dat soe niet vergouden en ware emm(er) elkes siaers telken sente jans mess(en) ende
dat sente piet(er)s dach in gaende van ouste daer naest volghende ou(er) leede Eer dan dat dese voers rente vergouden soude siin dat dan
symoen de pel[t] voers ofte siin Oer ofte de ghene die dese Cyrographie brinct soude meughen hant slaen ane dit voers huus en(de)
Erue in allen den ghelaghen dat gheleghen soude siin hert vast ende naghel vast en(de) dat houden noten en(de) ploten Euwelic pay
siuelic ghelic haren ande(re)n prope(re)n goede sonder Eenech mesbeuren no weder segghen van yemene alse waer bi datte(re) wou
ter halfsteen voers no siin Oer no de ghene die dit voers huus en(de) Erue houdende soude siin nem(m)ermeer negherande recht der
ane clameren Eesschen no ghecrighen en soude meughen enware bi den wille en(de) c(on)sente van symoene den pel[t] voers ofte van siin
Oere ofte van den ghenen die dese Cyrographie brinct . Dit was ghedaen jnt jaer dat men seit m CCC en(de) lv den xjsten dach
van wedemaende Hier ou(er) waren Coel van bulleghem en(de) jan van busseghem scepenen van gheroudsberghe

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]