[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Mechelen
repository Stadsarchief Mechelen
collection OCMW Mechelen
idno 5080 recto
Historiek
origPlace I222p
settlement Ruisbroek
region Antwerpen
Wj scepene(n) van Ruisbrouch Ghemeinlech / maken Cont En(de) kinlech allen den ghene(n) die dese lette(re)n zien zelen En(de)
hoeren lesen / Dat Comen Es vore ons Segee(re) ghehete(n) scaerlaken En(de) kinde En(de) liede dat hi v(er)cocht heeft wettelech En(de)
Redenlech Twintech scellinge siaers paieme(n)te Erfleke(re) Renten / Gillise den peste(re) alle jaere tallen kerssauonden Erfe
lech En(de) Emm(er)meer te gheuene En(de) te geldene Gillise den peste(re) vorgenoe(m)t En(de) sine(n) Nacomelinge(n) ochte den ghenen
die dese lette(re)n brachte(n) En(de) altoes Alselc paieme(n)t alse telken geldene dage(n) ghemeinlech in borse gaet welken
vorghenoe(m)den Cheins Sege(re) scaerlake(n) vorgenoe(m)t bewijst heeft En(de) bezet ghelijch dat En Vonesse wijsde op onder
half ghemet lants ghelegen jnt zijlant neven michiel Cassen En(de) der Cassen bloch Waer bi dat Sege(re) Scaerlake(n)
vorgenoe(m)t hier toe heeft ghedaen te Gillijs pesters behoef vorgenoe(m)t En(de) sire nacomelinge alle dat / dat hiere
sculdech toe was te doene met mae(n)enessen des Rechters diere sculdech op was te maen(n)e En(de) bi wijsdoeme
van ons scepene(n) vorgenoe(m)t van Ruisbrouch ghemeinlech En(de) waere dat Sake(n) dat Gillise den peste(re) vornoe(m)t
en(de) sinen nacomelingen ochte den bringe(re) van deser lette(re)n iet ghebrake alse van dien vorgenoe(m)den Cheinse ten
vorgenoe(m)den dagen / Soe souden si hare hant mogen slaen ane haren vorgenoe(m)den bewijsden pant jn alle dire
maniere(n) ghelijch dat En Von(n)esse wisen soude En(de) om(m)e dat wj scepene(n) van Ruisbrouch vorgenoe(m)t ghemein
lech hier ou(er) En(de) mede waren daer alle dese vorgenoe(m)de dingen sijn ghesciet in alle diere manieren dat daer
vore bescreuen Es / Soe hebben wj dese lette(re)n bezegelt met onsen ghemeine(n) Segle Jn kinnessen der wareit
Dit was ghedaen Jnt jaer ons he(re)n doe me(n) screef . m . ccc . En(de) Sessenderttech op des mae(n)dages na s(en)te baues dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]