[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 054r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij Scepenen van Aelst woute(r) van scoudbrouc ende Claus van zierenbeke .. doen te wetene allen lieden dat come(n) es vore Ons Jan pou-
wels de smed en(de) heeft wettelijc besedt en(de) bewiist . Symoenne meskenne / neghen grote tornoyse elcs siaers Erffeleke(r) Renten en(de) dat vp
siin huus en(de) erue staende en(de) gheleghen in de zoutstrate tusschen den straetkenne dat neven Jans swaghemake(r) huus ende erue gaet
ane deen side en(de) Jan willoots an dand(er) zide de welke stede spikelboers was .. Ende dit uorseide huus en(de) erue soe heeft . Jan vorghenoe(m)t
wettelec vp ghedreghen scepene(n) inhanden / Om symoenne uors sinen oire Of nacommers / elcs siaers telken sente Jans messe
in midden zoome(r) de uorseide erffeleke Rente die daer ane te verhaelne en(de) te verrekenne / euwelec en(de) erffelec duerende .. Ende het
es te wetene dat Symoen uorghen de uorseide neghen grote tornoyse erffeleke(r) renten Jaerliix hadde vp Jans huus en(de) erue vors
dat doe stond buten der zoutstrate poerte(n) / Ende dat die selue erffeleke rente nv wettelec verwandelt es / ghelic en(de) in al dier manie
ren dat voren verclaert Ende alle dese dinghen waren alle wettelic ghedaen bij al dien datter toe behoerde ghedaen te sine na sede ende
costume vand(er) poort van aelst . Jnkinnessen der waerheit en(de) wte beden van paertien soe hebben wij scepene(n) vorghen dese lettren
gheseghelt met Onsen p(ro)pren seglen wthanghende . Jnt . Jaer Ons heere(n) als me(n) screef dusentich driehond(er)t .. Ende eenentsestech
den tienden dach in Nouembre ten Jngane

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]