[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 048r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepenen van aelst . pieter de vos en(de) jan de splitre . Doen te wetene allen lieden dat comen es vore ons . her Jan de volre en(de) heuet ghecocht
en(de) ghecreghen wettelec en(de) redelec en(de) wel vergouden ieghen gillise vierteponde en(de) jeghen jaenen siin wetteghe wiif / sesse groete tornoyse siaers erfe
liker renten . Te gheldene en(de) te betaelne her janne vors ochte den bringhere van desen lettre(n) elcs iaers den iersten dach van septembre ende
em(m)er al soe voert van jaere te jaere en(de) van termine te t(er)mine ewelec en(de) erffelec duerende en(de) emmer met alsoe selken ghelde vorghen(oem)t alse
ghinghe en(de) gane sal siin en(de) daer me(n) mede coepen en(de) vercoepen mach taelst int core(n)huus En(de) dese vors erfflike rente soe heuet gillijs ende
siin wetteghe wiif vorghen(oem)t . wettelec beset en(de) bewijst den her janne vors op haerliede huus en(de) erue staende en(de) gheleghen in de molenst(ra)te
dat wiilen gheraert [suidewents]suidewents was neuen Claus cockeels huus en(de) erue an de ene zide en(de) neuen jans van der molen huus en(de) erue ane
dander zide om(m)e den her janne vors sine erfflikerente daer ane te verreekene . Jn kinnessen der waereit en(de) om(m)e de bede van partien hebben
wij scepene(n) vorghenoemt dese lettre(n) gheseghelt met onsen properen zeglen vtehanghende Jnt Jaer ons heeren doe me(n) screef dusentech
driehondert twee en(de) viftech den vierden dach van sporcle ten in gaene

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]