[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Sint Michiels
idno 042 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij claus van Rijthouen Ende michiel Tollinc Scepenen in Antwerpen maken Cont / dat vore ons quam . willem drake . meester matheeus zone was Bekende en(de) verlide dat
hi ghegheue(n) heeft en(de) gaf in Aelmoesenen puerlec Om(m)e gode tot sijnre zielen salicheit Jn gherechter ghestadigher ghiften sonder enich wederroepen den godshuyse
van sente michiels Tantwerpen Die Tiene oude grote tornoyse tsiaers erflecs chijs / die hem Jan taeye Jaerlex gheeft / van Eenen huse en(de) houe met datter
toe behoert / dat wilen was peters vander kaert / ghestaen bi tvors godshuys van sente michiels / tusschen Jan tymmermans hof in deen zide en(de) Jan Chaes hof
in dande(r) zide ende die verschinen elcs Jaers op sente Jans dach baptiste(n) in midde(n) zomere . alsoe wij verstonden / welke vors Tiene oude gro tornoyse
tsiaers erflec chijs willem drake vors bewijsde de(n) vors godshuyse te hebbene en(de) te heffene . vloeghs alse hi biden wille gods come(n) sal siin van liue ter doed
sonder langher vertrec Ende dier van dan voerdane rastelec en(de) vredelec te ghebruykene alse proper vry goed . des vors godshuys sonder calengieren oft
wedersegghen van yemende in Eenegher manie(re)n Ende dese vors ghifte . begheerde en(de) woude willem drake voerscreue(n) . dat sij den vors godshuyse van
sente michiels vaste en(de) wel ghehoude(n) bleue . Jnder vaster ghestadichster vormen dat Eenighe ghifte scade doen mach . Jn kennessen van desen l(ett)ren
bezeghelt met Onsen zeghelen Ghegheuen int Jaer ons he(r)en . alsme(n) screef / m . CCC . neghentich en(de) viere . twintich daghe in oeghstmaend

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]