[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
wii arnout de smet bailiu sente baues daneel scautete sente baues Goesiin pottier . jacop de smet jan de brune rase
ser bruuns clais van mendonck ian van der herlo . En(de) willem bruniinch . Scepene(n) sente baues makent cont en(de) kenlech
allen den ghenen die dese syrogreffie sullen zien of horen lesen. Dat voer ons come(n) siin heersame en(de) vroede p(er)sone
meest(er) maechelein van sente baues jan siin broeder En(de) joncfr mergriete haere beeder sust(er) wel bedacht en(de) omme p(ro)fiit
van haerlieder en(de) voersaten ziele ebben bekent gheseit en(de) verliit dat sii gheuen en(de) ghegheue(n) ebben den godshuse en(de) ospitaele
te audenaerde zesse lib par siaers erueliker en(de) heweliker renten te effene iaerlex teerst dat ionfr volckwiif haerlieder sust(er)
sust(er) in ospitael vors sal siin gheuaren van liue te doet vp en(de) pant twe buunr(e) mersch gheleghen te elsine bi maech
line
ouer de leye Ghedaen in kenlicheden voer ons scepenen vors en(de) orc(on)scepe(n) als heruachteghe liede jn ghent . baudiin
ruum gherolf bette goesiin mulaert jnt iaer ons heren als men screef .m.ccc vier en(de) viertech den vierden
dach van aprulle


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]