[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Sint-Martinuskerk
idno 012r
Historiek
origPlace O052p
settlement Erpe
region Oost-Vlaanderen
Wij scepenen van erpe maken cont en(de) kenlic allen den ghenen die nu sijn en(de) hier na wesen sullen dat Jan van totthem en(de) Jonfr
katline sijn wettelike wijf hebben ghecocht wel en(de) wettelic en(de) wel betaelt Jeghen Janne bliden en(de) katline(n) sijn wettelic wijf
sesse en(de) twintich grote siaers ervelicker renten eewelic staende En(de) dese vors sesse en(de) twintich gr so sal Jan blide en(de) katline
sijn wijf ghelden elkes Jaers te sente martijns messe Janne van totthem ofte den bringhere van deser lett(r)en voert so heeft Jan
blide en(de) katline sijn wijf dese vorseide . xxvi . gr wel en(de) wettelic bewijst en(de) beset Janne van totthem en(de) Jonfr katline(n) vors
vp viere dachwant en(de) een half els broex gheleghen bider boscouteren en(de) vp ene hofstat ten nederen brouke die Jans hanscoe-
makers was een dachwant groet lettel men ofte meer / Voert so es Jan blide en(de) sijn wijf vors met voghede wettelic wt ghe-
gaen en(de) onderuet vanden vors elsbroeke en(de) hofstat / en(de) Jonf katline Jans wijf van totthem daer in wettelic ghe eruet en(de)
Jan van totthem en(de) Jonf katline vors hebben gheconsenteert Janne bliden en(de) katline(n) sine(n) wiue en(de) haren na commers / vp
varen en(de) af varen noten en(de) ploten also langhe alsi hem wel ghelden En(de) ware dat sake dat Jan blide en(de) sijn wijf ofte hare
na com(m)elinghe niet en golden dese vorseide xxvi . gr Janne van totthem ofte Jonf katline(n) vors telken sente martijns daghe
ghelijc dat vorseit es en(de) ouer leden de viere kerst daghe naest volghende onvergolden so mochte Jonf katline Jans wijf van
totthem vors ofte de bringhere van deser lett(r)en hant slaen anden vorseiden pant noten en(de) ploten berghen en(de) dalen ewelic ghe
lijc haren properen erue Ende alle dese vors dinghen waren ghedaen wettelic bi maninghen van gherarde vanden oeueren
brouke bailiu sheren van erpe in dien tijt en(de) bi wijsdoeme van scepene(n) van erpe vors Ende omme dat alle dese vorseide
dinghen sullen bliuen goet vaste en(de) ghestade en(de) wel ghehouden so hebben wij scepene(n) van erpe dese lett(r)en ghezeghelt met
onsen ghemeenen zeghele vte hanghende Dit was ghedaen int Jaer ons heren als men screef . m . ccc . en(de) . xlviij .

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]