[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1342bis recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij willem de molne(re) en(de) jan danns scepenen in antw(er)pen maken cont dat vore ons quam jan bode onse mede scepene op
desen tijd en(de) bekinde . dat hi terfue gaf en(de) ghegheuen heeft janne sone willem Eueraerds sijn aenghedeel en(de) Recht
dat hi hebbende en(de) houdende es aene een huis . ende aen den g(ro)nd met allen sinen toe behoerten voren acht(er) en(de) besiden
ghestaen aen die vischmaerct van antw(er)pen tusschen willem eu(er)aerds in deene side en(de) ene huissinghe gheheeten de
draye in dand(re) side also si seyden . den selue(n) janne sine(n) oe(re)n en(de) nacomelinghen erflec eeuwelec en(de) emm(er)meer te
hebbene te besittene en(de) te ghebrukene. om(m)e viue scellinghe tsiaers ouder g(ro)t(en) tornoise van monten tsconincs van v(ra)ncrike
of die w(er)de daer af jaerleck(er) erfleck(er) ende eeuwelek(er) Renten te gheldene en(de) te gheuene alle ja(r)e van den selue janne
sone willem eu(e)r(r)aerds . en(de) van sine(n) nacomelinghe(n) den seluen janne boden en(de) sine(n) nacomelinghen . deene heelft
aldaers te kerssauonde van midde winte(re) . en(de) dande(re) heelft telken sente jans daghe bapt(ist)en van midden soeme(re) mede
gheloefde de vorseide jan sone willem eu(e)r(r)aerds op hen en(de) op alle sijn goed . dat hi noch sine nacomenlinghe dit
vorseide Rechts van den voerseiden huis en(de) gr(on)de nymm(er)meer op g(e)heuen selen moghen noch quite wordden met
v(er)wandelne of met v(er)tierne in eynichgher manier(en) . dan met dubblen cheinse jn kennissen van desen l(ett)ren
beseghelt met onsen seghelen ghegheuen int jaer ons he(re)n alsm(en) screef m ccc twee en(de) viertich tsdinsendaghes
na ons(er) v(ro)uwen dagh t(er) nat[iui]teit

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]