[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 037r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wii scepen(en) van aelst ; Jan van baerdeghem .. En(de) wouter Baertout .. maken cont allen
lieden . Dat her jan vladeken de pape heet ghecocht en(de) ghecreghen wettelec en(de) redelec en(de) wel ver
gouden jeghen gillise den Baertmake(re) twallef scellinghe en(de) viere pen(n)inghe par tsiaers erffeliker
renten te heffene telken sente Baues messe van den welken twallef scellinghen en(de) viere pen(n)inghen
tsiaers vors gillis vorghenoe(m)t hadde de ellef scellinghe op gossins huus en(de) erue vand(er) wentmolen
staende en(de) gheleghen buten der zoutst(ra)teporten tusschen jan mom(m)arts an dene zide en(de) lisbetten
sdieuels an dander zide en(de) de sestiene pen(n)inghe op jan scoenmans huus en(de) erue was en(de) siins
wiifs dat staet en(de) gheleghen es in de capellest(ra)te / En(de) ware dat sake dat ane dbewijs van de-
sen vorseiden ellef scellinghen enech ghebrec ware ochte eneghe faute dat ghebrec ende die
faute soe moeste her jan vors v(e)r(r)eeken ane es vorghenoemts gillijs huus en(de) erue dat staet
en(de) gheleghen es taelst ane de merct neuen heinrics tsmans . En(de) vte deser vorseider erffeli-
ker renten es gillis vorghenoemt wettelec vtegheghaen en(de) wettelec onteruet na sede ende
costume vander port van aelst / en(de) her jan vors esser wettelec toe com(en) en(de) in gheeruet na se-
de en(de) na vsage vander port vorghenoemt . Jn kinnessen der waerheit hebbe wij scepen(en) vor(ghenoemt) dese lettren ghezeghelt vthanghend[e] met onsen zeglen bi v(er)soeke van p(ar)tien . Dit was
ghedaen jnt jaer ons he(re)n doe m(en) screef d[u]sentech driehond(er)t en(de) viere en(de) twintech den
neghenden dach van meye ten jngane

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]