[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1331 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wi jan wilmaer de roede en(de) claus van hoboken scepenen in Antw(er)pen maken cond . Dat vore ons q(ua)men ar /
noud van Edenghem . en(de) jan strubolle . En(de) bekenden Dat de selue arnoud ghegheuen heeft den selue(n) janne
t(er)ue en(de) in erfleken rechte alle dat eyghen dat hi arnoud heeft en(de) houdende es inden grond en(de) hofstat van
den huise gheheten de smaelgans ghestaen in die euelscalcst(ra)te en(de) inden grond vanden huise ghestaen
daerbi op den hoec ten vleeschuise w(ar)t / dats tewetene / dene heleft vand(er) middelt des huis gheheten
smaelgans ten huise w(ar)t dat m(en) heet engheland daeraf deyghen also si segghen lanc es neffens de
strate viere en(de) twintech voete en(de) breet op dende ten huise w(ar)t gheheten engheland zeuene voete
en(de) op dat ned(er) middel ende tiene voete / Dat vierdendeel vanden eyghene in dand(er) heleft des selfs
huis t(er) maerct w(ar)t / de welke heleft lanc es neffens de st(ra)te viere en(de) twintech voete en(de) breet
op elc ende tiene voete . tehebbene en(de) tehoudene den seluen jan(n)e en(de) sinen nacomelinghen in
erfleken rechte om(m)e tweleue scellinghe sjaers grot(er) oud(er) tornoise van m(on)ten sconings van v(ra)nkerike en(de) enen engelschen pen(n)inc( )oft de w(er)de daeraf in goeden andren ghelde / En(de) dat vierdeel
vanden vorseiden andren huise ghestaen daerbi daer woutre strubolle des selfs jans vad(er) in te
woenne plach dats tewetene tvierdeel vanden gronde om(m)e achte oude grote tornoise saers va(n)
monten sconi(n)gs( )vorseit en(de) twee enghelsche pen(n)inghe jaerlijcs en(de) erflijcs theins tegheldene en(de)
tegheuene alle jare vanden vors(eiden) jan(n)e en(de) van sinen nacomelinghe(n) / den vorseiden arnoude en(de) sinen
nacomelinghe(n) deen heleft altoes te k(er)ssauo(n)de en(de) dand(er) heleft in sente jans bapt(ist) daghe i(n) midden some(re) . en(de) de
vor(seide) jan heeft gheloeft dit vors(eide) eyghen wel te betimm(er)ne . Jn kennessen va(n) dese(n) l(et)ren besegh(e)lt m(et) onsen
Seglen. Ghegheue(n) int jaer ons he(re)n alsm(en) screef . m . ccc . Een en(de) dertech op sente [] [?] dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]