[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1346vijf recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wj willem Luipiaes en(de) jan vanden morde(re) scepenen in antw(er)pen maken cond dat vore ons quam . willem w(e)r(r)e( ) En(de) bekinde dat
hi t(er)fue gaf en(de) ghegheuen heeft . michiele spiehoene en(de) pet(er) den apen . omtrent achte ghemeten moers op lilloe ghemeene(n) moer gheleghen
en(de) omtrent drie ghemeten moers op die Ribben . den selue(n) michiele ende pet(er) den apen ende horen nacomenlinghe(n) erflec ende
emm(er)meer te hebbene en(de) te ghebrukene tallen horen p(ro)fiden elcs jaers om tiendalfue penni(n)ghe . daer elc penni(n)gh( )af gheheeten
es een guldijn hallingh van florensen of de w(er)de daer af jaerlecken en(de) eeuwelicken Renten oppe tvoers. moer En(de) w(er)t dat dat
iet te luttel of te nauwe w(er)de den voerseiden willeme w(e)r(r)en en(de) sinen nacomenlinghe . soe hebben daer toe de voers. michiel en(de ) pet(er)
teene(n) gherechten ouden pande gheset en(de) v(er)bonden erflec hore twee ghemeten lands gheleghen aen tvoerseide moer En(de) daer toe
hore drie ghemeten lands . jn lilloe gheleghen tusschen henrycs land van orden(en) en(de) den beggherde land van antw(er)pen also si
seyden . Ende also dat dit voers. moer ende onderpandt voers. gherechte pande sijn en(de) bliue(n) selen v(er)bonden erflec en(de) emm(er)mee(r)
en(de) ov(er) dese voers. jaerlecke en(de) eeuweleke Rente . Te gheldene en(de) te gheuene alle ja(re) van den voerseiden michiele en(de) van pet(r)e voers.
ende van horen nacomenlinghen den voers. willeme w(e)r(r)en en(de) sinen nacomenlinghe(n) . altoes binne(n) den vie(re) sinxschen daghen
En(de) w(ar)t dat si niet en betaelden de voerseide Rente sonder mentken vol en(de) al den t(er)mine voerseid soe gheloefden michiele en(de)
pet(re) voerseid . dat si dan van dien daghe voert gheuen sulle(n ) den voerseiden willeme w(e)r(r)en en(de) sine(n) nacomenlinghen Elcs
daghes vie(re) penni(n)ghe g(ro)et(e) ouder tornoise alse p(ro)pre( )witteghe pand . met d(er) p(ri)nchipaelder( )Renten en(de) sonder die iet te mind(er)ne( )
t(en) tijd toe dat die p(ri)nchipael(der) Rente al es v(er)gouden . mede sijn voerw(er)den dat michiel en(de) pet(re) voers. en(de) hore nacomenlinghe
de heelft van al d(en) voers. jaerlecker Renten af lossen en(de) quitten vraghen moghen ende niet meer dats te wetene elcken penningh
tsiaers met den cheinse . en(de) nu tweleue penni(n)ghen . En(de) willem w(e)r(r)e voerseid gheloefde den voerseiden moer vrij en(de) los op
de voerseide rente van allen ande(re)n( ) kum(m)e(re) en(de) kalaengen kum(mer)loes te vrienne ende te w(er)ne jeghen yeghenwelken ten daghe
toe van heden sonder arghlisten . En(de) michiele en(de) pet(re) voerseid gheloefden den voers. willeme w(e)r(r)en te doene te desen sinen voers.
ouder pande met also vele dair toe te doene so dat hen vast es en(de) seker . mede bekinden de voerseide michiel en(de) pet(re) . hen
claerlic van allen voerseiden kum(m)e(re) op den voerseiden moer wesende ghenoech ghedaen en(de) wel ghegundt uteghenome(n) van den
achte scellinghen g(ro)eten van den ghemete die de rentemeest(er) van brabant daer af eyscht daer af datse wille(m) w(e)r(r)e voers. ontheffen
sal en(de) niet voerde(re) van eyneghen kum(m)e(re )jn kennissen van desen l(ett)ren beseghelt met onsen zeghelen . Ghegheuen jnt jaer ons he(re)n
alsm(en) screef m ccc sesse ende viertich op sente m(er)tyns dagh in gaende winters

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]