[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
weten alle de ghene die siin e(nde) selen siin / dat joncvro magriete van rume heeft ont
faen
e(nde) es gheerft wel e(nde) wettelike na de costume e(nde) dusage van den lande jn ellef
vierendel lants Dat te houdene jn alsulker manieren et der seluer vormen dat hou
dende
was joncvro anes van musebrouc / dat es te wetene / dat soet cochte jeghen
michiele barlebane et gaeft hem omme erflike omme xxxvi. sc paris siars / te ghelde
ne
te kersauonde et ne gonde hiit niet / et de ghene diet na he(m) houden selen
siars binnen den vieren kersdaghen so ware(n) die vorseide .xi. vierend(eel) lants v(er)burt
[et] mocht er die vors joncv(ro) anes hant an slaen et berghen et dalen gheliic gheliic ha-
re
ander eruen et jn allen dese vors pointen sonder meerne mindere(n) et enech of doen so
so heeft joncv(ro) magriete van rume vor ghenomt dese vors .xi. vier(endeel) lants ont
faen
. et esser wel et wettelike jn ghe ereft als vorseit es / vore steuen den bart
macre
bailiou sprofts van petenghe(m) jhan bonen piet(er) van heilebrouc e(nde) gherard
den parmentier scepen scepenen s forseits profts / orconden der jhan prochipape van mo(renghem) deken van oudenarde sust(er) beat(ri)s p(ri)euse van den spetale van ouden(arde) maes van
caleberghe
jhan nose hannek(en) moenard te dien tiden clerc jnt spetail touden(arde) t
was ghed(aen) jnt jaer van g(ra)cien .m.ccc. e(nde) viue jn meie // jnt spetail in der p(ri)euser
camere ant kerchof


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]