[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 158 recto
Historiek
origPlace O227p
settlement Nederboelare
region Oost-Vlaanderen
Weten alle de ghene die siin En(de) die te Co(me)ne siin / Dat vranke tabbaerts heeft ghecocht en(de) beiaeght wel
en(de) wettelike jeghen Gillise den hueuel die piet(er) storms docht(er) heeft . x . s par siaers erfeliker renten alsul
ker mu(n)ten als miin heere van vlaende(re)n( ) sal doen ontfaen jaerliix van sinen tsense en(de) van sinen renten En(de) . iij .
capoene oec erfelike En(de) dese vors rente te gheldene telken sente mertins messe En(de) telken kersauonde
vergolden te sine En(de) dese vors rente heeft de vors gillis den voerghenoe(m)den vranken bewiist en(de) beset en(de)
toe ghedaen op thuus en(de) tgheheel erue dat piet(er) storms was gheleghen te neder boelaer vor tferste c(ru)se
Ter welker renten de vors vranke es Commen en(de)) der jn gheerft wel en(de) te wette En(de) heeft(er) al af ghedae(n)
dat hiir af sculdech was te doene bi wette . Hier ou(er) ware(n) Coel van der Ouderlinghen En(de) Claus piet(er)
mertins scepen(en) van nederboelaer Dit was ghedaen jnt jaer ons he(re)n doe men screef . m . ccc . en(de)
liij . op den eersten dach van aprile

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]