[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace N072p
settlement Ieper
region West-Vlaanderen
Wie suster lisebette bi den ghedoghene van gode abedesse van sinte clare typre doen te weitene
alle die gonen die deise l(ett)re sullen sien of horen leisen dat ic hebbe ontfanghen van der steide
van ypre in de name en(de) ouer suster kateline de ruusse nonne in onsen cloester .xxiiij. lb par
als van den paiemente dat nu viel den xvsten dach van januarius van den welke payemente
vors en(de) van allen verleidene payemente en(de) van al dat atoutsieren mach omme cause van der
vors liifrente scelde der of quite der vors steide ouer suster kateline vors in kennesse der
wareide so ebbic abbedesse vors deise l(ett)re gheseighelt met mine seighele hute anghende dit was
ghedaen int jaer ons heren .m.ccc. achtentach en(de) twel

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]