[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Abdij Merkem
idno 82r
Historiek
origPlace N029p
settlement Merkem
region West-Vlaanderen
WJE Jhan van wome Jhan stasin quinten heineman jakemiin jacobs jhan de hane stasin prillin ende jhan hallinkoke
scepenen te maercheem jn dien tyden doen te wetene alle den ghonen die dese lettre zullen zien jof horen lesen dat came(n)
vor ons jhan stasin ende anees siin wetteleke wijf ende hebben wel ende wetteleke beset merwrauwen der abedessen ende
den couente van den cloostere van maercheem zewen scelle parisise sjaers aerueleker rente staende vp onder half imet
lants ligghende binder prochie van maercheem ende binden ambachte miin heren van maercheem namelike ter stede
daer pieter roelac wonende es jn rechter laghe ouer zewen scelle parisise sjaers dewelke die miin vrauwe ende coue
nt vors. hadden vp jhan stasins lant ligghende binder prochie van maercheem ende binden ambachte miins
heren vors. namelike besuden lammin ootgheers ande noortside van den galchsticke te gheldene dese vorseide
rente te onser wrauwen lichtmesse van jare te jare ewelike en(de) aeruelike ghedurende jn kennessen der
warheden so hebben wie scepenen vors. dese lettre ghezeghelt met onsen zeghelen vthanghende dit was
ghedaen jnt jaer ons heren als men screef dusentich dire hondert en(de) sestich vp sinte jansdach jn den winter

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]