[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 052r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij Scepenen van aelst hughe de concinc ende Jan vladeken . doen te wetene allen lieden dat gheraert adaems heeft ghecocht en(de) ghecreghen
wettelic ende Redelic en(de) wel u(er)gouden . ieghen Janne den mol den ionghen ende ieghen katelinen sinen wetteghen wiue . ellef grot
tornoyse . elcs tsiaers Erffelikerenten de welke Jan vors en(de) kateline sin wetteghe wiif Jaerlix hadden op huus en(de) erue daer kate-
line sgrauen op woent t(er) tijt van nv gheleghen ter wintmolen tussche Jans tsmols erue an deen side ende wouters scipmans
erue an dander side .En(de) dese vorgheseide erffelike Rente te gheldene en(de) te betaelne Gheraerde vorghen of sinen nacomeers elcs
tsiaers telken kerssauonde . En(de) dan al u(er)gouden te sine met ghereeden ghelde en(de) emm(er) met alsoe sulken ghelde en(de) paymente alse onse
heere de graue van vlaend(r)en . Jaerlix sal doen Ontfaen van sinre erffelike(n) Renten .. En(de) vandesen vors Ellef grote tornoyse ghelic .
vors es soe hebben hem Jan de mol en(de) kateline vorghen wettelic Onteerft ou(er) hem seluen en(de) ou(er) hare nacom(er)s en(de) Gheraerd vors eesser
wettelike toe come(n) en(de) ingheerft ou(er) hem selue(n) en(de) sine nacom(ers) en(de) dat na sede costume en(de) vsage vander poort van Aelst in kinnesse(n)
der waerheit en(de) om dat alle dese dinghen wettelic ghedaen waren en(de) sij goet vast ghestade selen moeten bliuen en(de) . wel ghehouden
en(de) Om de bede en(de) tversouc van paertien soe hebben wij scepenen vorghen dese l(ett)ren gheseghelt met onsen p(ro)pren seghelen vthanghen
de Jnd Jaer Ons hee(re)n alse me(n) screef dusentich driehond(er)t achte en(de) viiftech den . viereentwintechsten dach van maerte .

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]