[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O111p
settlement Velzeke-Ruddershove
region Oost-Vlaanderen
Wij scepen(en) van Ruddershouen maken Cont en(de) kenleec allen den ghenen die nu sijn en(de) hier na wesen selen Dat
Wouter van der weeden Es Comen vor Ons En(de) heeft verkent en(de) verlijt dat hi es schuldich aernoud pande-
laerde
twintich schellinghe parisise tsiaers erfleke durende Dats te verstane Eene(n) ouden conincs
groten tornoysen Ouer twalef penninghe paris Oft de waerde daer af jn anderre goeder munten te ghel
dene
jaerlics telken kershauonde / En(de) dese vornomde twintich schellinghe paris heeft wouter vorseit bewijst
en(de) beset wel en(de) wetteleke den vornomden arnoude Oft den ghene die desen tChaertre bringhen sal erf
leke
staende up een dachwant en(de) een alf lants ligghende jn de cleene steent in den horinc ter brugghen
waert en(de) up twee en(de) een alf dachwant lants ligghende an sijn velt lettel men Oft meer / vort
waer dat sake dat wouter vorseit oft de ghene die de vornomde Erfachtichede houden selen niet en
golden jaerlics erfleke durende de vorseide twintich schellinghe par arnoude vorno(m)pt oft den ghenen
die desen tChaertre bringhe(n) sal ten vors daghe jn al d(er) manieren dat vorsproken es so mochte ar-
noud
vornompt oft de ghene die desen tChaertre bringhen sal slaen sijn hant an den vors pant ghe-
lijc
an sijn proper Erue en(de) om dat wij scepen(en) van Ruddershoue(n) vors willen dat alle dese vorspro
kene
vorworden selen bliuen goet vast en(de) ghestade en(de) wel ghehouden teeweleken daghen so hebben
wij dese lettren gheseghelt met Onsen zeghele huuthanghende En(de) behouden Elcs mans Rechte
Dit was ghedaen jnt jaer Ons hee(re)n doe men screef dertienhondert achte en(de) dertich jn sente
nichasis daghe[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]