[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Mechelen
repository Stadsarchief Mechelen
collection OCMW Mechelen
idno 5226 recto
Historiek
origPlace K793r
settlement regioDuffel
region Antwerpen
Wj heinriich van den echelpoele / arnoudt wabbel / jan selle / jan oems / heinriich Crauwel / mechghiel v(er)[n]a[n]e(n) / en(de) jan van berct /
scepene(n) ons liefs he(re)n / he(re)n heinriich berchouts he(r) van duffle / En(de) van Ghele / Doen Cond met kennissen der warheit / Dat Come(n) es vor
den drossate ons liefs he(re)n vorgh / En(de) vore Ons / her gherardt paridaens / En(de) heeft ghecocht En(de) ghecreghen / jeghen wouteren goet
ghesellen . Twee . sister rogs tsaers erfelech goet En(de) Custbeer jn . Twee . penninghen na den besten de viertelle gheliich dat hi ter
merct Compt / Te gildene en te leuerne tallen kersauonde binne(n) mechele / En(de) mett(er) mechelscher mate(n) / Op . seuentiene boende(re) lants
luttel min ochte luttel meer mett(er) huussinghen en(de) mett(er) hoeffinghen gheliich dat gheleghen es neuen de hoeue magriete(n) sbroekers
jans wiif van der hulst / En(de) op . viif . boende(re) lants luttel min ofte meer die gheleghen siin dweers ou(er) de strate / jan noys lant jn dene
side / En(de) mette(n) einde an den langen morte(re) / vort meer ware oec dat sake / dat me(n) desen vorgh rogge niet en gaue van jare
te jare / gheliich alse vorgheseegt es / soe soude her gherardt vorgh ochte siin nacomelinghe siin hant slaen ane dit vorgh
goet gheliich dat een vonnisse wisen soude behoudelech altoes jeghenwelken sine(n) / En(de) jan paridaens her gherards broeder
vorgh heeft gheloeft ware dat sake dat her gherardt vorgh dit vorgh goet q(ua)me t(er) hant dat jan vorgh dar af soude
pleghen gheliich dat op ghesete(n) laet pleecht onder miin he(r) van duffle vorgh / En(de) hier toe es ghesciet al datt(er) toe sculdich was
te ghesciene mette(n) vonnisse en(de) mette(n) rechte / En(de) gheen point van rechte acht(er) ghelaten / En(de) Om(m)e dat dit soude bliue(n) vaste ende
ghestade / En(de) ouer mids der beden der p(ar)tyen vorgh / soe hebben wj scepene(n) vorgh onsen ghemeine(n) seghel ghehanghen ane dese
lette(re) jn kennissen der waerheit / Ghegheue(n) jnt jaer ons he(re)n / Doen men screef . m . CCC . En(de) tsestech . opten . tienden dach / jn
december

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]