[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1381bis recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij Jan de kuepere / Ende willem noyts Scepene(n) jn antwerpen maken cont / Dat vore ons quam Jan van vlinkenborch / jans
sone was van vlinkenborch van ekeren / Ende bekende dat hi om(m)e Eene somme ghelds / die hem al ende wel es vergouden / vercocht heeft wel en(de)
wittelec / peteren vanden eykenenberghe / tsiaers erflec / Drie ghuldene pen(n)inghe / diemen heet oude scilde / goet en(de) custbaer van goude ende van
ghewichte / oft vier ende veertich vlaemsche groete / goet en(de) custbaer / ghelijc alsenv gaen / ouer elken ouden scilt voer seit / jaerleker ende erfleker
Renten / op sine huysinghe die hi ieghen den vors peteren vercreghen heeft metten houe gronde boegaerde en(de) met allen datter toe hoert ghe
lijc alst vortijds was / gielijs alouts / ghestaen en(de) gheleghen op den coudenberch / tusschen jacops vleeschouwers / en(de) jans wilden erue / alsoe
wij verstaen / de welke vors huysinghe en(de) houinghe / met allen datter toe hoerende es / de vors jan van vlinkenborch verbonden en(de) teene(n)
gherechte(n) pande gheset heeft / ouer de vors Drie ghuldene oude scilde tsiaers erfleker Renten / Te gheldene ende te gheuene / vanden seluen
Janne / ende van sinen nacomelinghen / den vors peteren en(de) sinen nacomelinghen / alle jaere / deene helft daer af opten kerssauont / ende
dandere helft / op sente jans dach bap(ti)sten jn midden zomere / jn kennissen van desen l(ett)ren / bezeg(e)lt met onsen zeg(e)len / Ghegheue(n) jnt
jaer ons hee(re)n / alsmen Screef . m . CCC . tachtentich en(de) Een / seue(n) ende twintich daghe jn Oeghstmaent

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]