[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O117p
settlement Zottegem
region Oost-Vlaanderen
Wij lantschepenen van zotteghem maken cond ende kenlic allen den ghenen die nv zijn ende hier naer zulle(n)
wesen dat bertelmeeus zoete heeft ghecocht wettelike ende redenlike ende wel uergolden jeghen willemme
den paeu / gheertruuden sconijncx ende lijsbetten tshasen / hoer van jans shasen kinde was de drie deel van
zes buenren ende Een half ende een half dachwant / lettel min ofte meer onder lant mersch ende brouc
gheleghen jn de prochie van Erweteghem jn diueersen sticken Ende twee ende vijftich schellinghe parisise
tsiaers Erueliker renten gheleghen jn de selue prochie voers Dat es te wetene twee ende dertich schellinghe
parisise tsiaers gheleghen ten hoeghen steenberghe vp eene hofstat een dachwant groet lettel min ofte
meer welke rente ende brieue spreken vp janne den voghelare Ende twintich schellinghe parisise gheleghen
te nederem beset vp een dachwant lants welke rente ende brieue spreken vp Nijse van nederem wel
es te wetene dat willem de paeu gheertruud sconincxs lijsbette tshaesen voerseit wettelike hute ghinghe(n)
van den drien deelen van desen lande ende renten voerseit ende waren der of ontheereft Ende jonc
frouwe
kateline van der straten jans shasen wedewe heeft quite ghescolden ende ghelooft bi trouwen
ende bi heede ende es af ghegaen hare bileuinghen ende van allen rechte dat soe nemmermer der an
heeschen mochte ant voerseide lant ende renten / Ende jn dese voerseide driedeel van lande ende van
renten es bertelmeeus zoete voernoemt wettelike gheheerft Ende hute al desen voerseiden lande gaet
bouen tsheeren rente neghen halster coerens lijf renten tsiaers te joncfrouwe kateline tsasen liue
janes shasen zuster was ende nemmeer commers Ende omme dat alle dese voerseide dinghen zullen
bliuen goed vast ghestade ende wel ghehouden waeren zij ghedaen wettelike ende al wettelike
naer costume ende huzage van den lande van zotteghem behouden elcx mans rechte jn kenlichede
der waerheden hebben wij lantschepen bouen ghenoemt desen presenten tshaertre ghezeghelt met
onsen zeghele hute hanghende / Dit was ghedaen jnt jaer ons heeren doe men screef dusentich
drie honder ende viue ende tseuentich den achtensten dach jn hoymaent


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]