[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 28r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij .. Scepenen van aelst . jan de cleerc ende .. Jan de scutte(r) .. doen te wetene allen lieden dat vrouwe kateline tsghiers meestersse van den
hospitale in de poort van aelst heeft ghecocht ende ghecreghen wettelike en(de) Redelic en(de) wel u(er)gouden . tvorseits hospitaels behoef . Jeghen her
heinrijc . spikelboere zes grote tornoyse elcs tsiaers Erffelike(n) renten de welke her heinrijc vorghen Jaerlix hadde op huus en(de) . op erue
dat toe behorende was meeren arnouts / staende en(de) . gheleghen ter hallen tusschen jan callen huus en(de) . erue was an deen side en(de) Lippen .
cleerbouts huuse en(de) . erue was an dand(er) side .. Dwelke houdende es gilliis vander Eken En(de) . dese vors. erffelike Rente te gheldene en(de)
te betaelne . den hospitale vorghen . elcs tsiaers telken kerssauonde . En(de) dan altoes al u(er)gouden te sine met ghereeden ghelde . En(de) emmer
met alsoe sulken ghelde . en(de) . paymente als telken daghe van gheldinghen in borsen gaen sal taelst in de port . ochte de werdde daer af in
and(r)en goeden paymente .. En(de) . van deser vors Erffelike(r) . renten . soe heeft hem her heiinrijc . vorghen . wettelic onteerft . ou(er) hem sel /
uen en(de) ou(er) sine nacom(mer)s . En(de) min vrouwe kateline vors esser wettelic toe comen en(de) ingheerft . ou(er) hare en(de) ou(er) hare nacom(mer)s tvorseide
hospitaels boef En(de) dat na sede en(de) . costume vand(er) poort van aelst . Vort Soe es comen vore Ons gillijs vander Eken diet vorseide
bewijs. toe behorende es .En(de) . heeft gheconsenterd en(de) . ghewillekuert consenteerde en(de) . willekuerde ou(er) hemselue(n) . en(de) . ou(er) sine nacomers
vrouwe kateline(n) vors en(de) . hare(n) . nacom(mer)s tvors hospitaels boef . de vorghen . erffelike rente te hebbene en(de) te heffene in alder ma /
nieren dat bouen ghescreue(n) . en(de) . u(er)claert es inkinnessen der waerheit en(de) . om dat alle dese dinghen wel ghehouden selen moeten
bliuen en(de) . wel . ghehouden teuweliken daghen en(de) . om de bede en(de) . tversouc van p(ar)tien . soe hebben wij scepen(en) . vorghen . dese (lettre) ghe /
seghelt met onsen propren seghelen vthanghende . indiaer Ons heeren alse men screef Dusentich Driehond(er)t Achte en(de) v[ii]ftech den . veertienden dach van maerte

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]