[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 025r
Historiek
origPlace N561r
settlement regioAalst
region Oost-Vlaanderen
Het si cont en(de) kenlec allen den ghenen die dese lettre selen sien ofte horen lesen . dat ioncurowe
magriete . heylwijch . en(de) gheertrwd . sustre ser gilijs skeysers van erpe . gheuen . v . s sente katelinen
in thof taelst iaerlijx euwelijc staende . op een stuc lands dat ligghende es te hyddecsuelde mede te
doene . ioncv(ro)we(n) magrieten en(de) heylwighen en(de) gheertruden . iaerghetiden . en(de) haerre vader . en(de) ha-
erre moeder . en(de) meester phylijps en(de) sijns wijfs . vanden welken . v . s soe gheuen si elken pape
van . ij . xij . d . den costre . vi . d . ten lijchte . ij [?] . s . dese voerghenoemde iaerghetiden sal doen kare-
line meester phylijps docht(er) van erpe . alsoe langhe alsoe leuet . maer alse haers ghebreect soe sal thof
heffen dese voerghenoemde . v . s de iaerghetiden mee te doene . voert gheeft iocv(ro)we magriete . heylwijch
en(de) gheertrwd . een suster wint(er)toerens iaerlijx binnen tween pen(n)incghe(n) dbeste op tfoer ghenoemde
stuc lands betten magrieten docht(er) va(n) den mersche alsoe langhe al soe leeft . voert soe gheue(n) dese voer-
ghenoemde sustre . ioncv(ro)we magr. heyl. en(de) gheer. xx. x iaerlijx katelinen voerghenoemt meest(er) phylijps
docht(er) van erpe alsoe langhe alse soe leeft . op dat goet dat meerster filips wijf voerghenoemt v(er)sterue(n)de
es van desen drien ghesustere(n) . voert soe gheuen si katelinen kinderen ian breems . betten . en(de) wagriet-
ten . elken . x . s inde selue vorme dat soet gheuen meestersphyliips docht(er) va(n) erpe katelinen . Om-
me dat dit waer es . vaste en(de) ghestade bliuien moet . soe hebbe ic her gilijs va(n) ramshoue proch-
hiaen van aelst . en(de) thof van sente katelinen dese lettre beseghelt met onsen properen zeghe-
len vte hanghende . Dit was ghedaen in iaer ons heren dat men screef . m . ccc . ende . viij . tsat(er)-(daghes) na sente ians dach vte ganghende oegst.

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]