[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1387bis recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij Costiin van Coelputte Ende heinric van wesele Scepenen in Antwerpen maken cond . dat vore ons quam Claus Cant . Jan Cants sone was Ende bekende dat hi om(m)e
Eene Som(m)e ghelds . die hem al en(de) wel es vergouden / vercocht heeft wel en(de) wetteleke / broeder Janne lauwers minister vanden broede(re)n vander derder oerdene(n) sente
franciscus in Antwerpen / tes ghemeens Conuents behouf / dien Eenen guldenen hallinc / ofte viere en(de) dertich vlaems grote daer vore tsiaers erflike(r) Renten . die he(m)
michiel Capric sculdich was en(de) te gheuene plach . deene helft altoes op sente Jans dach baptisten in midden zome(re) En(de) dande(re) helft te kerssauonde van Eenre Came(re)n
met houe gronde en(de) met al datt(er) toe hoert ghestaen bide meere poerte tusschen des selfs Claus Came(re) in deene zide en(de) Jacops huys van scadelenende in dand(er) zide die
hi den vors michiele voermaels terue gaf alsoe Scepenen l(ett)ren van Antwerpen . die daer op ghemaect sijn en(de) die hi nv den vors broeder Janne lauwers tes vors
ghemeens Conuents behouf ouer gaf wel begrepen hebben . dan welken vors Eenen guldenen hallinc ofte viere en(de) dertich vlaems grote daer vore tsiaers erflike(r) renten mette(n)
vors Scepene(n) l(ett)ren / de vors Claus Cant op droech met vertyene en(de) claerlec quite scout tes vors Conuents vanden broede(re)n vander derder oerdene(n) behouf met alle den Rechte dat hi
daer ane hadde en(de) houdende was . En(de) bekende dat hi gheen Recht meer daer ane en behilt / En(de) dien gheloefde hi hen te waerne Jaer en(de) dach ieghen alle de ghene die te Rechte come(n)
willen en(de) te claerne quite en(de) vry van allen com(m)ere en(de) calaengien . Jn kennessen van desen l(ett)ren bezeghelt met Onsen zeghelen . Ghegheue(n) Jnt Jaer ons hee(re)n alsmen screef . m . CCC Tach
tentich en(de) Seuene twintich daghe in meye

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]