[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Abdij Merkem
idno 65r
Historiek
origPlace N029p
settlement Merkem
region West-Vlaanderen
wie snoc Joriis symoen wouter zone Jan bake Jan canin Jan prillin en(de) arnoud zuankard baliou en(de) scepenen
temerchem indien tyden doen tewetene tote alle den gonen die dese lettre zullen zien en(de) horen lesen
dat cam vor ons bouden weynin en(de) magriete siin wetteleke wiif en(de) gauen wetteleke halm en(de) ghifte
willeem den hofschen van tuintich scelle par. tegheldene van yare te yare eweleke telker zinte
bamesse staende vp viue linen lands lighteleke min of me die men heet wouter mansch belec ligghende
of west half dar Jan de wlre wonende was en(de) weddeds hem tewette tywarne yeghen alle lieden
namenachteleke ligghende binder prochie van m(er)chem en(de) binden ambachte mere wrouwen en(de)
omme dat wie willen baliou en(de) scepenen vors. dat dit si goed vast ghe stade en(de) wel ghehouden so
hebben wie dese lettre ghezeghelt met onsen zeghele wt hanghende Dit was ghe daen int yar ons
heren als men scref .m.ccc. tue ende dartich vp zinte pieters auende temidzomer

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]