[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 9400r
Historiek
origPlace I142p
settlement Hulst
region Zeeland
WJ Jhan van l[on]sele Jhan bouc Clais [?] ours Ende Jhan de cl[uun]re Schepenen in hulst . Doen te wetene Ende maken kenlic
allen lieden .. Dat vore ons quam Cateline bielins in propren p(er)sone .. Ende verlyede bi haren vrien wille Dat soe heuet ver-
cocht wel ende wetteleke sonder fraude .. hughen van ghent Ende woutren euerarde .. Sesse grote tornoyse Jn eruele-
ker renten siaers Erueleke ende eweleke staende tallen daghen . vp thuus ende vp derue dat staet Ende gheleghen es Jn
de beghinen strate tusschen Gillis [?] of ene side Ende Jhans van den driessche of ander side . Te gheldene elkes
Jaers erueleke Jn Sente Jhans daghe vteganghende Oust . Ende Cateline vorseit hout hare wel ghepait ende vergolden van
den cope .. Ende wel es te wetene .. Dat hughe ende woutre voren ghenoemt verlyeden vore ons in propren p(er)sonen Dat
sij de vornoemde erueleke rente siaers ghecocht hebben ende ghecreghen Jn hulpen ende in baten van ere capelrie
te stichtene vore minen here sente lauwerense Jn de kerke van hulst . Vort hebben hughe ende woutre vornoemt
vore ons verkent ende verlijt . Dat de bringhere van desen chartre machtech es Dese vorseide Rente te heffene
elkes jaers ten vornoemden daghe . Deerste ghelt dach van der vornoemder rente sal vallen Jn sente Jhans daghe
vtganghende Oust naest com(m)ende Ende also vort elkes Jaers erueleke staende . Jn orconschepen Ende in kennessen
van allen den vorseiden dinghen .. hebben wi schepenen vornoemt . Dese lett(re)n ghesegelt met onsen propren seglen vtehan
ghende vp den Sesten dach van Pietmaent . Jnt Jaer ons heren .m.ccc. En(de) viere ende twintech

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]