[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1342 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wj jan wilm(er) de Roede ende willem de molne(re) scepenen in antw(er)pen maken Cont dat vore ons qua(m) jan bode onse medescepene en(de)
bekende dat hi om(m)e eene sum(m)e van penni(n)ghen die hem al es v(er)gouden v(er)cocht heeft wittelec . danckarde den lodde(re) alselken cheins
ende jaerlecke Rente als hi hadde en(de) hen aen qua(m) van sine(r) vorde(re)n op een huis met sine(n) toe behoerthten ghestaen op den hoec vander
vischmarct en(de) gheheeten jacobs huis van den w(er)fue . dats te wetene seuenthiene penni(n)ghe tsiaers ouder g(ro)et(en) torn(oise) twee
penni(n)ghe engelsche van enghelant en(de) twee miten jaerlecker en(de) erfleck(er) renten . aen welc huis met sine(n) toe behoerthten ende
erflecke Rente voergh(enomd) de voerseide jan bode bekinde dat hi en gheen Recht daer aene en behilt ende scoudt claerlec quite te danckers
behoef voerghenoompt also dat danckaerd voerseit ende sine nacomenlinghe dese voerseide jaerlecke Rente alle jaere erflec ende
emm(er)meer heffen ende ghebruken selen op den voerseiden pand en(de) daer mede moghen doen selen als met horen ygen(er) p(ro)pren goede sonder
yemans calengie(re)n jn kennissen van desen l(ett)ren beseghelt met onsen seghelen ghegheuen jnt jaer ons he(re)n alsm(en) screef m ccc
een en(de) viertich tswoens daghes na ons(er) v(ro)uwen dagh t(er) lychtmissen

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]